- PUBLICITAT -

 

Des de l’Ajuntament de Castelló considerem d’interés traslladar a tota la ciutadania la informació relativa a les ajudes per a la rehabilitació i reforma d’edificis i habitatges que s’ha posat en marxa des de de la secretària autonòmica d’Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge.

Es tracta d’un ambiciós Pla de Rehabilitació que inclou tres es línies:

– Pla Estatal d’Habitatge (elements comuns d’edificis d’habitatges, conservació, accessibilitat, eficiència energètica).

– Pla Renhata, reforma interior d’habitatges

– Informes d’Avaluació d’Edificis (IEEV.CV) (per a edificis amb antiguitat major a 50 anys o que sol·liciten ajudes públiques)

A través d’aquestes ajudes des de la conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica es pretén millorar la qualitat de vida de la ciutadania a més de reactivar el sector de la construcció i els materials destinant més de 30 milions d’euros. A continuació adjuntem l’enllaç on es pot consultar tota la informació.

PUBLICITAT

http://www.habitatge.gva.es/va/web/arquitectura/rehabilitacio-i-reformes-2020

https://calab.es/ayudas-economicas/

Pla Renhata, reforma d’interior d’habitatges

En aquesta convocatòria 2020 volem posar l’accent principalment en les ajudes del Pla Renhata, reforma interior de l’habitatge (zones humides, cuines, banys… així com la millora de l’accessibilitat), gestionat amb fons propis de la Generalitat, amb un pressupost que s’ha incrementat fins als 5 milions d’euros. Es tracta d’una línia d’ajudes pionera en tota Espanya que després del confinament s’ha convertit en una eina necessària ja que la població ha pogut detectar manques i necessitat de millora en els seus espais domèstics. Les subvencions van dirigides a les persones propietàries o inquilines del seu habitatge habitual i es podrà sol·licitar per via telemàtica fins al 17 de juliol.

És important destacar la flexibilitat en la petició de les ajudes que en aquesta convocatòria serà sobre obres acabades, iniciades o per acabar. D’aquesta manera el que es pretén és animar a la població a sol·licitar les ajudes. A continuació adjuntem enllaç amb tots els detalls per a la sol·licitud de les ajudes del Pla Renhata.

http://www.habitatge.gva.es/va/web/arquitectura/ajudes-convocatories-2020/-/asset_publisher/b0hAOzHXYCnt/content/ayudas-plan-renhata

https://calab.es/ayudas-economicas/ayudas-renhata-2020/

Per tot això i davant la importància que la ciutadania es puga beneficiar d’aquestes ajudes informen tota la ciutadania.

- PUBLICITAT -