PUBLICITAT

 

D’acord amb el Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’Alarma en l’apartat 1 de la Disposició addicional tercera, es suspenen els termes administratius de presentació d’instàncies dels processos selectius iniciats i quedant suspesos temporalment des del primer dia hàbil d’entrada en vigor de l’esmentat Decret el dia 16 de març de 2020 /2019) fins que acabe la situació d’alarma declarada en l’esmentat Reial Decret. Els esmentats terminis de presentació quedaran oberts de nou una vegada quede sense efecte la declaració de l’estat d’Alarma i en els següents termes:

Expedient 198/2020: Monitors/es i cap campament. S’inicià el període de instàncies el 11/03/20 (Plaç de 10 dies hàbils). Quedarien 7 dies hàbils

Expedient 341/2020: Tècnic/a de Joventut. S’inicia el període d’instàncies el 11/03/20 (Plaç 20 dies hàbils). Quedarien 17 dies hàbils

Expedient 797/2019) Cobertura temporal de 2 places d’Agents de Policia.

Expedient 657/2019 d’Inspector-cap

Per accedir a la resta de la informació piqueu ací.

PUBLICITAT
- PUBLICITAT -