- PUBLICITAT -

 

Vols ser corresponsal del teu centre educatiu?

T’agrada el comboi? Sempre estàs on està l’acció? Si tens ganes de fer que el teu dia a dia en el centre docent siga més que anar a classe, que hi haja activitats que t’agraden, que es parle de temes que consideres interessants… has de fer-te corresponsal!

Ser corresponsal significa participar en el teu poble a través dels centres educatius, ser més que un alumne/a, ser l’antena que connecte el centre amb el carrer, ser la veu dels joves, opinar i ser escoltat.

Què és el que hauries de fer? Molt senzill, aquestes són les funcions:

PUBLICITAT

Muntar i tindre al dia un panell d’informació al centre anomenat “Racó Jove”.

Elaborar els mitjans de difusió necessaris i cooperar amb els que ja existeixen per assegurar que el jovent del teu entorn conega el Racó Jove,

Participar de la formació que s’oferirà en matèria de participació, voluntariat i dinamització de la informació i en les campanyes o projectes juvenils proposats des del municipi, la mancomunitat i/o l’IVAJ.

Detectar i transmetre al personal tècnic de joventut les demandes, inquietuds i necessitats del teu entorn i a la inversa.

Mostrar una actitud dinàmica i propositiva durant tot el procés.

Presentar una memòria final de les tasques realitzades al final del curs.

BENEFICIS I FORMACIÓ GRATUÏTA

Aquell/a que resulte elegit/da tindrà els següents beneficis:

Prioritat en cursos de formació i tallers.

Encontres amb altres corresponsals d’altres centres (Trobades de Corresponsals, Fòrum Jove).

Activitats organitzades des de l’àrea de Joventut (Oci educatiu, Voluntariat).

COM POTS FER-TE CORRESPONSAL?

És requisit indispensable estar matriculat/da en un centre educatiu i tenir disponibilitat i predisposició per tal de desenvolupar la tasca de corresponsal.

Hauràs de reomplir la fitxa d’inscripció pel formulari següent i aportar la documentació que s’indica més avall.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

Fitxa d’inscripció pel formulari online.

Fotocòpia del DNI.

Tota la documentació es lliurarà a l’àrea Juvenil de l’Ajuntament de Castelló a l’adreça joventut@castellosom.com, o telefonant a l’Ajuntament al 962 45 01 00, pregunta per Andrea (Tècnica de Joventut).

#JoSócCorresponsal, i tu?
#Participa #Empoderat #Decideix #Opina

Regidoria d’Educació

- PUBLICITAT -