- INFORMACIÓ -

 

Per Eva Remolina / AMIC

PUBLICITAT

Un software ERP, sigles en anglès que corresponen a: Enterprise Resource Planning (Sistema de planificació de Recursos empresarials), és un programa que s’encarrega d’integrar i connectar tots els departaments d’una empresa per a aconseguir una gestió més àgil, estalviant diners i guanyant temps. Es tracta doncs d’un sistema de gestió empresarial global, que controla tots els processos d’una empresa: comandes, vendes, departament comercial, facturació, comptabilitat i tributació, l’estoc, els recursos humans o els informes necessaris per a les preses de decisions.

Si bé invertir en aquesta mena d’aplicacions requereix una certa inversió inicial, està demostrat que val la pena, i és que segons els resultats d’una enquesta realitzada en 2013 per Panorama Consulting, el 40% de les empreses que van implantar un ERP van augmentar la seva productivitat a curt i mitjà termini.

A més de les seves incidències en la productivitat i en l’estalvi de diners, aquests sistemes milloren la comunicació entre departaments, minimitzen els errors, permeten accedir a tot tipus d’informació real i actualitzada de l’empresa (pel que poden prendre’s decisions en més curt termini), suposa un menor impacte mediambiental al reduir-se significativament el paper i l’ús de les tintes de les impressores i porta l’avantatge afegit que es pot treballar en remot, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

Sens dubte, recolçar-se en un sistema de gestió ERP suposa un gran avantatge competitiu per a l’empresa.

Actualment, existeixen moltes aplicacions d’aquest tipus en el mercat i per a totes les butxaques, des de les versions més estàndard o les que es contracten per mòduls a aquelles més complexes i fetes especialment a mida, sent aquestes últimes òbviament, les de major cost, ja que com més personalitzada l’aplicació, major és el seu preu.

- PUBLICITAT -