- INFORMACIÓ -

 

La Seu és el portal que hem posat a la vostra disposició perquè pugueu accedir a la informació i als serveis i tràmits municipals a través d’Internet, de forma segura, tramita a l’Ajuntament de Castelló les 24 hores del dia, cada dia de l’any, sense esperes ni cues!

PUBLICITAT

A l’article 12 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, indica que aquestes hauran de garantir que els interessats poden relacionar-se amb l’Administració a través de mitjans electrònics, per al que posaran a la seua disposició els canals d’accés que siguen necessaris així com els sistemes i aplicacions que en cada cas es determinen.

Aquest canal és la nostra Seu Electrònica (castello.sedelectronica.es), on podeu trobar els tràmits més habituals amb l’Ajuntament, i més, que anirem afegint a poc a poc per tal d’atendre les necessitats del ciutadà.

Dins de cada tràmit i referent al mateix, trobaràs informació sobre els requisits, documentació, plaços i lleis.

De cada tràmit que es realitze a través de la Seu Electrònica (registre electrònic), la persona tramitant obtindrà un justificant, d’igual valor jurídic que el que s’obtindria si aquesta sol·licitud haguera sigut tramitada de manera presencial, i, a més, també es podrà conéixer en tot moment l’estat de tramitació de l’expedient que s’ha creat a través de cada tràmit o qualsevol que tinguen pendent a l’Ajuntament.

La Seu Electrònica compta amb plenes garanties de la confidencialitat de les dades personals, l’autenticitat de les dades transmeses i seguretat jurídica de les accions realitzades amb el teu certificat digital.

Per tal de garantir la seguretat de la informació i d’identificar inequívocament a les persones, siguen físiques o jurídiques, és necessari per a la majoria de tràmits, un certificat digital.

A l’Ajuntament disposem d’una oficina de Punt de Registre d’Usuari, on sol·licitar el certificat de manera ràpida.

- PUBLICITAT -