- PUBLICITAT -

 

“Sense plomes vola i cap per avall dorm”

Embolicats en un halo de superstició i llegendes, els rats penats o rates penades han estimulat la fantasia humana des de temps immemorials.

PUBLICITAT

El rat penat, amb el seu aspecte de diminut diable vagabund, és sempre un poc la fugissera representació de la por. La seua figura de màquina voladora del Renaixement, el seu negre i imprecís color, el seu penetrant i agre cridar i fins i tot la seua estranya forma de dormir, són elements suficients perquè en el seu entorn s’alçara la llegenda de la por i l’artefici de l’espant.

Per a la majoria de les persones aquests animals, igual que alguns rapinyaires nocturns d’aspecte enigmàtic com els mussols i les moixes, evoquen històries de cases encantades, cementeris i vampirs assedegats de sang que es transformen en rats penats per fugir dels llocs on practiquen les seues malifetes i pedre’s ràpidament en l’obscuritat de la nit. Però la veritat d’aquestes històries són tan fascinants com els mites dels que es veuen envoltats. Els rats penats, lluny de ser els monstres de les llegendes populars, tenen veritablement una importància cabdal per a la vida del nostre planeta.

La general aversió que acompanya aquests animals ha d’atribuir-se als seus hàbits nocturns, a la seua semblança amb els ratolins, a la seua esborronadora estructura facial, a l’estranya conformació de les seues extremitats o a l’àmbit sinistre dels seus refugis. El seu extravagant aspecte ha fet que la imaginació popular els convertira en animals de mal averany, companys inseparables de bruixes i donyets.

No podem saber la idea que l’home primitiu tenia d’aquest veí cavernícola, ja que encara que vivia en les mateixes coves, hi ha poca evidència d’encontres entre ambdues espècies, només es coneix una pintura rupestre on aparegueren representats rats penats. Les primeres notícies sobre la rata penada ens arriben, a través de la Bíblia, on se ‘ ns mostra com a animal impur i és considerat com a encarnació del dimoni el qual en nombroses ocasions és representat amb ales de rat penat. Moisès els considerava impurs i va prohibir als israelites que els tocaren. Aquest quiròpter està inclòs entre les “aus abominables” del Levític (11, 18) (11,19) on s’adverteix als creients dels següent… continuar llegint

- PUBLICITAT -