- PUBLICITAT -

 

L’alcalde de Castelló, Òscar Noguera i el cap de la policia local, Jaume Soler han elaborat un nou servei de proximitat perquè realitze la policia local.

Aquest nou servei es veurà pels carrers de Castelló en els pròxims dies i s’adaptarà a les necessitats de la societat castellonera.

Aquesta unitat de proximitat recorrerà a peu de dilluns a divendres els carrers de Castelló i visitarà espais del poble per aconseguir una millor atenció a la ciutadania i garantir una correcta aplicació dels seus drets i llibertats.

PUBLICITAT

El nou servei té com a objectius més importants:

Col·laborar per a mantenir i millorar els nivells de seguretat al municipi i afavorir l’increment de la valoració positiva de la seguretat i dels cossos policials entre la població.
Fomentar el compliment de les ordenances municipals i altres disposicions normatives per a millorar la convivència ciutadana al municipi.
Mantenir i millorar els nivells de seguretat viària al municipi.

Innovar implantant noves formes d’organització i gestió en el servei que contribuïsquen a ser més eficaços i eficients en el desenvolupament de les funcions encomanades.
Establir canals de comunicació que afavorisquen la relació amb la ciutadania en general i amb associacions i col·lectius específics de ciutadans/es establint aliances que contribuïsquen al millor desenvolupament de les funcions encomanades.
Potenciar el paper pedagògic de la policia per a maximitzar la Seguretat i la Convivència Ciutadana.

En definitiva el nou servei té com a principal finalitat establir una relació de proximitat amb la ciutadania, els establiments públics i privats, associacions, clubs, centres educatius, etc.

Policia Local de Castelló

- PUBLICITAT -