- PUBLICITAT -

 

Per Eva Remolina / AMIC

Els xips per a mascotes, també coneguts com a microxips d’identificació, són dispositius petits de la grandària d’un gra d’arròs que s’implanten sota la pell dels animals, generalment en l’àrea del coll, per a identificar-los. Aquests xips contenen un número d’identificació únic que es pot llegir amb un escàner especial i que brinden una forma permanent d’identificació de les mascotes. A diferència de les plaques d’identificació que poden perdre’s o treure’s, els xips estan implantats en el cos de l’animal i no es poden eliminar fàcilment.

La implantació del microxip és un procediment ràpid i relativament indolor. És similar a una vacuna o a la presa d’una mostra de sang.

PUBLICITAT

La identificació d’animals mitjançant l’ús de xips és una pràctica important i beneficiosa per diverses raons. Aquí estan alguns dels motius pels quals és rellevant:

1. Recuperació i reunificació de mascotes perdudes: Si una mascota es perd o s’escapa, el xip pot ajudar al fet que se li retorni al seu propietari legítim. Els refugis d’animals i els veterinaris solen escanejar als animals rescatats a la recerca de microxips, la qual cosa facilita la identificació i la reunificació amb els seus amos.

2. Prevenció del robatori i el trànsit d’animals: Els animals identificats amb microxips són menys propensos a ser robats i venuts il·legalment, ja que la seva identificació facilita la comprovació de la seva propietat. A més, el xip proporciona una manera de verificar la legalitat de la procedència d’un animal, la qual cosa ajuda a combatre el trànsit d’animals i la cria irresponsable.

3. Els microxips també poden emmagatzemar informació mèdica rellevant sobre un animal, com les seves al·lèrgies, estats mèdics o necessitats especials. Això és especialment útil en cas d’emergència o quan un animal necessita rebre atenció mèdica ràpida. Els veterinaris i els equips de rescat poden accedir a aquesta informació vital per a proporcionar el tractament adequat.

4. Compliment de regulacions i requisits legals: En alguns llocs, la identificació d’animals amb microxips està obligat per llei. Això és comunament requerit per a mascotes com a gossos i gats, i garanteix que els animals estiguin degudament registrats i compleixin amb les normes, com les vacunes obligatòries.

5. Recerca i estadístiques: La identificació d’animals mitjançant microxips també pot contribuir a la recopilació de dades estadístiques sobre la població animal, com la quantitat d’animals perduts, trobats o adoptats. Aquestes dades poden ser utilitzades per a millorar les polítiques i els programes de benestar animal, així com per a comprendre millor les tendències i els problemes relacionats amb els animals.

- PUBLICITAT -