- PUBLICITAT -

 

L’Ingrés Mínim Vital és una prestació no contributiva de la Seguretat Social que garanteix uns ingressos mínims als qui no en tenen. Es defineix com un dret subjectiu de la ciutadania: es rebrà sempre que es complisquen els requisits d’accés, com ocorre amb el dret a la pensió de jubilació o la prestació per desocupació, per exemple. Per tant, es garanteix que aquesta “xarxa de seguretat” estarà disponible per a qui en tinga necessitat.

Piqueu ací per veure tota la informació

- PUBLICITAT -