INFORMACIÓ DE CASTELLÓ NOTÍCIES

 

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, en el seu interés per la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de la Comunitat Valenciana, està avançant en la promoció de la qualitat dels habitatges, aquesta vegada des de la perspectiva de les necessitats particulars d’aquests, amb el foment de la reforma interior d’aquests immobles.

Aquesta iniciativa es concreta en un Pla de Reforma Interior d’Habitatges, Pla Renhata, que contempla subvencions a les persones propietàries, usufructuàries o inquilines dels habitatges, per a actuacions sobre els elements privatius d’aquests i dirigides a l’adequada conservació de l’immoble, la millora de la qualitat, sostenibilitat, accessibilitat i habitabilitat.

Ací baix teniu les distintes ajudes del Pla Nacional d’Habitatge, Pla RENHATA i millora de l’Eficiència i Qualificació Energètica dels habitatges.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l’exercici 2020 les ajudes de rehabilitació d’edificis del Programa de foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d’habitatge 2018-2021. [2020/3342]

PUBLICITAT

Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l’exercici 2020 les subvencions per a la millora de les condicions de l’interior dels habitatges en el marc del Pla de reforma interior d’habitatge, Pla Renhata. [2020/3344]

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l’exercici 2020 les ajudes per a la realització de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IEEV.CV). [2020/3346]

Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

- PUBLICITAT -