- PUBLICITAT -
Temps de lectura 4 minuts

 

L’A.F.A de Castelló Respir és una associació de familiars de persones afectades per la malaltia de l’Alzheimer. Les A.F.A són entitats sense ànim de lucre, fundades pels familiars i que tenen com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones malaltes d’Alzheimer i les seues famílies i cuidadors/res a través d’atenció integral tant a les persones malaltes com als seus familiars/cuidadors/res.

PUBLICITAT

Una de les activitats de l’A.F.A és la Unitat de Respir o Unitat Terapèutica. Un  servei diürn d’atenció sociosanitària, per a persones  majors, amb deteriorament cognitiu per l’efecte de l’envelliment i per  demències,  sobretot la de tipus Alzheimer. (Les demències cursen amb trastorns psicològics i conductuals que són els que els generen més patiment a aquestes persones i més sobrecàrrega en els cuidadors/res).

La necessitat d’aquest servei de Castelló està fonamentada pel fet que hi ha un gran nombre de persones afectades de demència i no hi ha cap recurs que les atenga de manera integral al municipi ni als municipis del voltant.   És necessari un recurs que ofereisca un tractament i un abordatge no farmacològic. I que no faja obligatòria la institucionalització de les persones majors a centres residencials.

Les associacions de familiars de persones amb Alzheimer tenen un paper essencial en l’abordatge integral de l’Alzheimer i altres demències al llarg de tot el procés de la malaltia. La seua tasca comença al moment del diagnòstic i continua al llarg de la vida del pacient al costat de la família afectada.

Amb la col·laboració de moltes persones  s’ha aplegat a ser l’associació que és actualment. Cada vegada un servei més professional i especialitzat.

L’AFA  de Castelló forma part de la Federació Valenciana d’Associacions de familiars de persones amb Alzheimer (FEVAFA), la qual pertany a la Confederació Espanyola d’Alzheimer (CEAFA), organització no Governamental d’àmbit nacional, la qual treballa per a posar l’Alzheimer en l’agenda política. CEAFA busca el compromís social i defensa els interessos i les necessitats de les persones amb la malaltia d’Alzheimer.

L’enllaç de les xarxes socials és:

Perfil Facebook: http://www.facebook.com/afadecastello.respir.3

Perfil Instagram: http://www.instagram.com/a.f.adevva 

COM FUNCIONA

És un servei de promoció i autonomia personal, i forma part dels serveis de la dependència. Així que el  servei està subvencionat amb les Ajudes Vinculades al Servei, (AVS) que se tramiten des de serveis socials.

L´Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d´obrar per administrar i disposar dels seus béns i complir els fins que es proposa. És una associació amb activitat d’Unitat de Respir la qual també es manté econòmicament mitjançant subvencions d’entitats públiques.

Les persones que requereixin els serveis poden accedir-hi per diverses vies, és a dir, poden contactar amb l’associació a través de telèfon, o ser derivats del centre de salut i serveis socials.

L’Associació realitza la seua tasca a l’àmbit provincial de Castelló i poblacions del voltant, entre elles, Senyera, Antella, Pobla Llarga, Sant Joan d’Enova, l’Énova, Manuel, Càrcer, Alcàntera, Sumacàrcer, Beneixida i Rafelguaraf.

QUÉ OFEREIX?

L’AFA realitza diverses activitats i una d’elles és “La Unitat de Respir” o “Unitat Terapèutica d’Alzheimer.” Les tasques són:

-Acolliment a les famílies que reben el diagnòstic d’Alzheimer
-Informació sobre la malaltia d’Alzheimer i la seua evolució
-Formació adreçada als cuidadors
-Assistència psicològica al cuidador i al pacient
-Grups d’ajuda mútua
-Servei d’ajut a domicili
-Serveis de fisioteràpia
-Servei de menjador
-Valoracions i avaluació de l’estat físic I cognitiu.
-Teràpies no farmacològiques:

Activitats d’estimulació cognitiva
Entrenament cognitiu de les diferents funcions cognitives.
Teràpia d’orientació a la realitat.
Orientació per al desenvolupament  d’activitats de la vida diària (AVD).
Exercicis de reminiscència
Exercicis de  psicomotricitat

Tallers.

La part humana pren una gran importància, perquè malalties com l’Alzheimer són processos llargs, durs i de vegades molt desconcertants i tant el metge d’atenció primària, com les autoritats municipals i la població general han d’estar sensibilitzades per poder donar l’ajuda necessària.

Cal canviar la concepció que es té de l’envelliment, perquè fer-se major és un èxit per a tots que tots volem. Però cal lluitar perquè quan les persones es fan majors i puguen  tenir malalties associades a l’edat, segueixin tenint qualitat de vida.

- PUBLICITAT -