- INFORMACIÓ -

 

Si el seu fill/a nascut en 2001 o 2002 ha de rebre una dosi de vacuna enfront el Meningococ A +C+W+I.

PUBLICITAT

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través del programa de Supervisió de la Salut Infantil, oferta la vacunació infantil a tots els xiquets/as de la nostra Comunitat, atés que les mesures preventives com l’administració de vacunes són fonamentals perquè el seu fill/a cresca i es desenvolupe de manera saludable.

El Calendari de Vacunacions Sistemàtiques Infantils de la Comunitat Valenciana que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2017 estableix una dosi de la vacuna enfront el Meningococ A+C+W+I als 12 anys des de l’1 de maig de 2019.

Per acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) es va aprovar realitzar una vacunació mitjançant una captació activa d’aquelles persones nascudes a partir de l’any 2001 i 2002 no vacunades amb la vacuna enfront el Meningococ A+C+W+I. Aquesta captació es realitzarà durant l’any 2020 per a xiquets i xiquetes nascuts/nascudes en 2001 i 2002.

L’objectiu és protegir les persones nascudes l’any 2001 i 2002 que es van vacunar en la seua primera infància enfront el Meningococ C segons el calendari oficial de vacunació sistemàtica vigent en aquell moment però no enfront el Meningococ A+W+I.

Si el seu fill/a ha nascut en 2001 o 2002, ha de rebre una dosi de vacuna enfront el Meningococ A +C+W+I per estar correctament vacunat i així adequar el seu calendari de vacunació a les pautes i recomanacions actuals establertes.

Si pensa que al seu fill/a se li ha administrat una dosi de la vacuna enfront el Meningococ A+C+W+I després dels deu anys de vida ho ha de fer saber, per la qual cosa en cas d’haver rebut una dosi de la vacuna citada anteriorment després dels deu anys, pregue que informe al seu centre de salut i/o metge general perquè la registre en el RVN i actualitzen el seu historial de vacunes.

Si pel contrari el seu fill/a nascut/nascuda en 2001 o 2002 encara no s’ha vacunat, és convenient que acudisca al seu centre de salut i consulte, i si és necessari sol·licite una cita per a realitzar la vacunació.

Per a dubtes i més informació us heu de dirigir al Centre de Salut de Castelló al telèfon: 96 245 72 40.

El dia que vagen a vacunar el seu fill/a recordeu portar la cartilla de salut infantil i la targeta SIP. Els professionals dels centres sanitaris li proporcionaran tota l’atenció i col·laboració encaminada a la millora de la salut del seu fill/a.

Coordinació Centre de Salut de Castelló

- PUBLICITAT -