- PUBLICITAT -

 

Representants de les organitzacions integrades en la Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua al Xúquer* s’han reunit el dia 11 de febrer amb la Secretària Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana, Paula Tuzón, per abordar aspectes relacionats amb els projectes de modernització de regadius de la Sèquia Reial del Xúquer. En la reunió també participaren els director generals de Medi Natural, Qualitat Ambiental i de l’Aigua.

Els integrants de la Xarxa havien demanat aquesta reunió preocupats pel rellançament de projectes de modernització a l’empara de les expectatives d’accés als fons europeus Next Generation sense haver fet una avaluació prèvia dels impactes ambientals i hidrològics d’aquesta política. Especialment, estimar el volum d’aigua que deixarà d’anar al Xúquer i a l’Albufera -masses d’aigua a les que arribaven importants retorns del regadiu- al posar en marxa el reg per degoteig. Igualment les organitzacions ambientals demanaven conèixer quin havia sigut l’impacte ocasionat per la modernització ja executada i que no s’ha sotmès a avaluació ambiental.

Reunió Paula Tuzón Xarxa Cultura Aigua Xúquer

La qüestió és rellevant perquè afecta directament a espais protegits d’alt valor ecològic com ara l’Albufera o el Baix Xúquer que formen part de la Xarxa Natura 2000, al ser LICs o ZEPA, en el cas de l’Albufera.

PUBLICITAT

La reunió, que les organitzacions valoren positivament, ha servit per a aclarir que la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica comparteix la preocupació pels efectes ambientals de la modernització i, en conseqüència, prendrà les mesures necessàries per garantir una avaluació global del impacte ambiental, tant dels projectes dels diferents sectors de reg com del conjunt de la política de transformació a reg localitzat. La secretària autonòmica ha manifestat que la major rapidesa en la tramitació de les avaluacions, d’acord amb el caràcter prioritari atorgat als fons de recuperació, no afectarà en cap cas a la qualitat dels estudis. Els representants de la Xarxa han insistit en la necessitat d’incorporar a aquests estudis l’anàlisi dels efectes dels sectors ja modernitzats, anteriors al Pla Hidrològic de 2016, que no van ser avaluats ambientalment però que poden aportar informació molt valuosa al tractar-se d’una experiència ja consolidada.

També hi ha acord entre els dues parts en la consideració dels cabals estalviats amb el canvi de tecnologia de reg, que necessàriament han de destinar-se a l’Albufera en qualitat de compensació per la minva dels retorns de reg que alimenten el llac i la marjal. Per tant, aquestes compensacions haurien de ser independents del còmput dels cabals assignats a l’Albufera, que la Xarxa considera que s’han de incrementar en la revisió en marxa del Pla Hidrològic de la Demarcació. La mateixa consideració s’ha demanat respecte als retorns que deixaran d’anar al riu Xúquer.

Les organitzacions ambientals van manifestar igualment la seua preocupació per la impossibilitat de realitzar agricultura ecològica en les zones ja modernitzades, en estar centralitzat el sistema de fertilització. Des de Medi Ambient s’ha assegurat que la possibilitat de la pràctica de l’agricultura ecològica ha de ser un requisit en la realització d’aquestes obres de modernització.  I també manifestaren la seua preocupació sobre l’afecció més directa a l’Albufera i el riu Xúquer dels sectors més propers, per baix de la confluència amb el riu Magre, els quals, cabria la possibilitat de deixar-los en l’actual reg a manta, per proximitat a aquests espais naturals.

La Secretaria Autonòmica ha informat també que els fons destinats als projectes de modernització corresponen al pressupost d’Agricultura i, per tant, no suposaran una reducció dels fons destinats a projectes de caràcter ambiental.

Les parts s’han emplaçat a mantenir la comunicació per tal de facilitar el seguiment de les actuacions.

*La Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública està composada entre altres per Acció Ecologista Agró, AEMS – Ríos con Vida, Centro Ibérico de Restauración Fluvial, CCOO, Ecologistes en Acció del País Valencià, Fundació Nova Cultura de l’Aigua, Intersindical Valenciana, SEO/BirdLife i Xúquer Viu

- PUBLICITAT -