- PUBLICITAT -

 

La comparsa «El Castellet» informa dels dies, hora i lloc que pagaran la loteria premiada de Nadal.

La loteria de Nadal premiada amb 12 € per papereta es podrà intercanviar per una papereta dels enamorats i cobrar 9 € per papereta.

LLOC: Comparsa El Castellet.
HORA: de 19.30 ha 21.00 h.
DIES: 25 i 26 de gener de 2023.

PUBLICITAT

Comparsa «El Castellet»

- PUBLICITAT -