- INFORMACIÓ -

 

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 1 d’abril de 2021, dijous, a les 19:00 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen, es transmetrà en directe a través de la web municipal www.castellosom.es, en la pàgina www.elmiragall.org, i al nostre canal de Youtube.

PUBLICITAT

ORDRE DEL DIA

Aprovació esborrany actes sessions anteriors ( sessions 21 de gener, 11 de febrer i 17 de març de 2021)

Dació compte de Resolucions d’Alcaldia

Informació Regidories

Aprovació del Pla Local Reduït de Prevencions d’Incendis Forestals del Terme Municipal de Castelló.

Aprovació del Pla Local de Cremes.

Aprovació del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES).

Aprovació de la Modificació Estatuts Mancomunitat Ribera Alta

MOCIONS:
Moció GCIE-Compromís «Moció 8 de març 2021 dia de la Dona»
Moció EU « Moció suport a les reivindicacions de les persones afectades per la síndrome d’Asperger»
Moció PSOE «Acord sobre un codi de conducta política en relació amb el transfuguisme en les corporacions locals»
Moció PSOE «Moció 8 de març dia de la Dona»

Torn obert de paraula: precs i preguntes

Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

Formulari per fer els precs i preguntes

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana obrim un nou canal de comunicació per tal que totes les veïnes i veïns de Castelló feu arribar les vostres preguntes a través del formulari següent.

Recordem que aquesta iniciativa naix perquè els vostres precs o preguntes al Ple de l’Ajuntament de Castelló també arriben a formular-se en aquesta etapa que estem vivint per la COVID-19, recomanem que els plens els seguiu des de casa a través de la Web, del Miragall o del canal de YouTube de l’Ajuntament de Castelló.

- PUBLICITAT -