- PUBLICITAT -

 

Esteu atens, en uns dies informaren de l’horari i lloc per arreplegar la samarreta!!!

La IV edició de la Volta a peu i marxa campanya lluita contra el càncer, és una cursa NO COMPETITIVA de caràcter benèfic, que estarà organitzada per l’Ajuntament de Castelló amb la col·laboració de l’Associció Contra el Càncer a Castelló i el Club Multiesport “El Castellet”. La prova es realitzarà el diumenge 1 de maig de 2022 a les 10.00 h.

PUBLICITAT

Recorreguts

El recorregut de la volta a peu i de la marxa tindrà 5 km. L’eixida i l’arribada estaran situades al Parc de l’estació.

Piqueu damunt de la imatge per veure més gran!!!

Inscripcions

La quota d’inscripció serà de 7 € euros, que s’hauran de pagar mitjançant plataforma d’inscripcions en www.timerlap.com.

O a la vesprada a la casa de la cultura els dies 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 i 29 d’abril de 17.30 h a 19.30 h.

També estarà la possibilitat de col·laborar amb “Dorsal 0” fent aportació de 7 € amb regal als mateixos mitjans d’inscripció.

El recaptat en les inscripcions serà entregat íntegrament a l’Associació Espanyola Contra el Càncer.

El termini per a realitzar la mateixa serà del 6 d’abril al 28 d’abril de 2022, o fins arribar al límit establert per l’organització.

Podran participar en esta prova totes aquelles persones que ho desitgen, sempre i quan estiguen correctament inscrites, tant en temps com en forma. Es recomana la participació en la prova amb la samarreta de la mateixa.

Reglament

Article 1r

Els servicis mèdics estaran ubicats a l’ambulatori, on es disposarà d’una ambulància que atendrà als atletes que ho puguen necessitar.

Article 2n

El detall de la cursa s’entregarà el dia de la prova a partir de les 8.30 h fins mitja hora abans de començar la prova.

Article 3r

Existirà un avituallament: a l’arribada.

Article 4a

El circuit estarà restringit al trànsit comptant amb membres de policia local, i voluntaris per al control d’aquest.

Article 5é

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els designats per l’organització. Queda totalment prohibit seguir els atletes en moto, bicicleta, o qualsevol altre vehicle, la policia local tindrà permís per a retirar-los del circuit per a evitar possibles d’accidents. El recorregut és apte per a cadira de rodes.

Article 6é

L’organització està coberta per una assegurança de Responsabilitat Civil. Tots els participants estaran coberts per una assegurança de responsabilitat civil i d’accidents esportius.

La participació en la cursa està baix la responsabilitat i propi risc de les participants. La participant, en el moment de la inscripció, manifesta trobar-se físicament apta per a fer la cursa, no obstant i això, totes les participants oficialment inscrites estaran cobertes amb una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil per danys a tercers, així com d’accident esportiu concertat amb l’Ajuntament, que es produïsquen com a conseqüència directa del desenvolupament de la prova d’acord amb el Reial decret 1428/2003, del Reglament de Circulació, requisit imprescindible per poder participar-hi i mai com a causa d’un patiment o tara latent, imprudència, negligència, inobservança de les lleis i articulat del reglament, lesió o falsificació de les dades de la participant en la inscripció … Ni les produïdes en els desplaçaments cap a la prova o des del lloc on se celebre la mateixa. Tota persona que participa en la prova sense inscriure’s correctament, quedarà fora d’aquesta assegurança.

Article 7é

Totes les inscrites i inscrits, pel fet de participar lliurement i voluntàriament accepten les normes i el present reglament, declarant-se trobar-se en bones condicions físiques i assumint el risc derivat de la pràctica esportiva.

Article 8é

D’acord amb els interessos promocionals de la IV Volta a peu i marxa campanya lluita contra el càncer, les inscrites i inscrits cedeixen de manera indefinida a l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, la seua imatge i la classificació obtinguda en la cursa en qualsevol mig de difusió (Internet, premsa escrita, ràdio o TV).

Patrocinador i col·laboradors

- PUBLICITAT -