PUBLICITAT

 

Observacions:

Volem recordar que durant el dissabte que la farmàcia de guàrdia no siga del poble, una  farmàcia de Castelló sempre tindrà un reforç fins a les 14.00h.

Reforç dissabte 16 de març de 2019.

Publicitat