- PUBLICITAT -
Temps de lectura < 1 minut

 

L’Ajuntament de Castelló estableix l’ús dels esmentats productes pirotècnics, amb horaris concrets que són:

PUBLICITAT

Matí de 10 a 14.00 h
Vesprada de 17.00 h a 24.00 h
I s’aplicaran des de l’1 de març fins al 20 de març.

Seran excepcions al present horari els actes previstos al programa de falles.

El Decret 19/2011, de 4 de març, del Consell, pel qual es reconeix el caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions festives celebrades a la Comunitat Valenciana, en què s’utilitzen artificis pirotècnics (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6475), de 8 de març de 2011, dictat a l’empara de la disposició addiciona 6a del RD 563/2010, de 7 de maig, en l’article 7 permet que en les celebracions festives organitzades, realitzades per consumidors reconeguts com a experts i en les celebracions particulars de caràcter familiar, singular o esporàdic puguen participar els menors d’edat d’acord amb les condicions i requisits previstos en la normativa en vigor sobre la matèria. Així mateix, el Decret 19/2011 permet la rebaixa de les edats per a l’ús d’articles pirotècnics.

D’aquesta manera, els productes amb marcat CE de categoria 1, de molt baixa perillositat i nivell sonor insignificant (bombetes, mini petards, bengales), podran ser utilitzats pels xiquets a partir de 8 anys, i els de categoria 2 (articles de baixa perillositat i baix nivell sonor, que han de disparar-se a l’aire lliure en zones delimitades com són els xinesos, les fonts o els voladors), per a xiquets a partir de 10 anys.

Fer servir el material perquè no es produïsquen accidents, i també, de la seua utilització segura, sota la seua responsabilitat, que el menor faiga ús d’artificis de la categoria indicada sempre que aqueix ús siga sota la supervisió d’un adult.

- PUBLICITAT -