- PUBLICITAT -

Festa de Sant Maties, apòstol

Maties va ser elegit apòstol per a substituir a Judes, el qui va entregar a Jesús. També es pot dir ‘Macià’, nom que perdura en el cognom ‘Macià’. Ja vaig informar que a Castelló hi hagué un benefici sota la invocació dels sants Felip, Jaume i Maties.

El 14 de maig de 1907 va nàixer a Borriana Vicent Enrique i Tarancón, el cardenal de la Transició. Va celebrar missa i va predicar a Castelló el 26 d’agost de 1984.

El 14 de maig de 1971 el sant papa Pau VI va publicar la carta apostòlica Octogesima adveniens, un text que commemora el LXXX aniversari de l’encíclica Rerum novarum de Lleó XIII. Es tracta de textos rellevants de la doctrina social de l’Església. Sant Pau VI ja indicava en 1971: “A causa d’una explotació inconsiderada de la natura, [el ser humà] corre el risc de destruir-la i de ser al seu torn víctima d’esta degradació”.

Jesús ens tracta com a amics i ens crida a donar fruit, tal com diu l’evangeli de hui. Això inclou també tindre cura de la casa comuna.

Evangeli Jo 15,9-17 

No sou vosaltres, els qui m’heu elegit;
soc jo qui vos he elegit

Lectura de l’evangeli segons sant Joan

En aquell temps, Jesús va dir als deixebles:
«Jo vos estime tal com el Pare m’estima. Mantingueu-vos en el meu amor. Si guardeu els meus manaments, vos mantindreu en el meu amor, tal com jo guarde els manaments de mon Pare i em mantinc en el seu amor.
Vos he dit açò per a que la meua alegria siga en vosaltres, i la vostra alegria siga ben plena.
Este és el meu manament: que vos estimeu els uns als altres com jo vos he amat. Ningú té un amor més gran que el qui dona la vida pels seus amics. Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo vos mane. Ja no vos dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres vos he dit amics, perquè vos he fet saber tot allò que he sentit de mon Pare.

No sou vosaltres, els qui m’heu elegit; soc jo qui vos he elegit i vos he confiat la missió d’anar per totes parts i donar fruit, un fruit que durarà per sempre. I tot allò que demanareu al Pare en nom meu, ell vos ho donarà. Açò vos mane: que vos estimeu els uns als altres»… continuar llegint

- PUBLICITAT -