PUBLICITAT

 

LLIBRE: LA FIRA DE CASTELLÓ ANTOLOGIA, així comença el llibre que ha escrit amb tanta estima el F. Xavier Martí i Juan.

Presentació del llibre ‘La Fira de Castelló: Antologia’

ORIGEN DE LA FIRA

“…Durant l’època foral es concedia a una vila la celebració
de mercat i fira mitjançant privilegi reial.
Abans de 1604, per als veïns i habitadors de Castelló,
la «fira» per antonomàsia era la Xàtiva. Encara
hui en dia, esta fira, que se celebra des de 1250
per privilegi del rei Jaume I, atrau visitants de Castelló
i de tots els pobles de l’antic terme general
de Xàtiva. Poder fer un dia de mercat setmanal i
uns dies de fira anuals indicava rellevància política
i econòmica. No és d’estranyar, per tant, que
Pere Calp, delegat pel lloc de Castelló per a sol·licitar
el privilegi de vila reial, incloguera la següent
demanda:
XXXVI. Íttem. Que la vila i universitat de Castelló
i officials de aquella puixen fer y tenir
mercat lo dia de dimats de cascuna semana,
y fira un dia en lo any, ab les mateixes preheminències
–com no sia en lo dia que la té la
ciutat de Xàtiva ni altres viles del dit Regne–
en la dita vila, de la mateixa manera e ab los
previlegis [i] libertats que té y sol tenir la vila
de Alzira y tenen altres viles reals del dit Regne
de València…”

Si voleu tenir un exemplar d’aquest llibre únic, podeu passar per la Biblioteca Pública Municipal “Joan Fuster” de dilluns a divendres en horari de 10.00 h a 13.00 h i de 17.00 a 20.30 h.

PUBLICITAT
Flickr Album Gallery Pro Powered By: wpfrank
- PUBLICITAT -