- PUBLICITAT -

 

En el Dia Mundial del Medi Ambient, 5 de juny de 2021, Xúquer Viu reclama més aigua per al Xúquer i l’Albufera. 

S’ha de compensar l’aigua que deixa d’anar al riu i al llac per la modernització dels regadius. 

Xúquer Viu davant el Dia Mundial del Medi Ambient vol reivindicar la recuperació dels nostres rius, aqüífers i zones humides. En pocs dies eixirà a consulta el nou Pla Hidrològic del Xúquer que estarà en vigor fins 2027 i que ha de donar compliment a la Directiva Marc de l’Aigua, que té com a principal objectiu assolir el bon estat de les masses d’aigua. Per això des de Xúquer Viu demanem:

– Revisar, augmentant de manera significativa, els actuals cabals ecològics del Xúquer, que no es corresponen amb la importància i cabal natural del riu, especialment en el seu curs baix, a partir de l’eixida de l’embassament de Tous. Augmentar el cabal del riu Albaida per garantir la seua connexió amb el riu. Igualment en la resta de rius han de revisar-se a l’alça el cabals ecològics, com és el cas del Magre, el Sellent o el Canyoles.

PUBLICITAT
Mulla’t pel Xúquer 2018 a Sumacàrcer

És inacceptable que el cabal ecològic del principal riu dels valencians pel punt clau d’Antella siga de 1’80 m3/segon, que representa tan sols el 4’91% del cabal del riu en règim natural. O siga que un 95% es dedica a usos econòmics i menys del 5% al propi riu. Des de Xúquer Viu es considera, que per complir la Directiva Marc de l’Aigua, els cabals ecològics haurien de suposar, com a mínim, un 10% de l’aigua que porta el riu en règim natural.

– Cal realitzar una avaluació ambiental global de la modernització dels regadius, pel fort impacte en espais protegits de la “Red Natura 2000” com són el riu Xúquer i l’Albufera, compensant la pèrdua de cabals del riu i del llac, així com per regenerar els aqüífers i impedir la intrusió salina en els aqüífers costaners. Els estalvis hídrics de la modernització dels regadius tradicionals de la Ribera han de ser destinats íntegrament per a fins ambientals.

Riu Xúquer

–  Escometre la restauració dels rius de la demarcació. En concret es urgent la restauració del tram baix del Xúquer, des de Tous fins a la desembocadura, amb la recuperació de l’espai fluvial, tenint en compte la recuperació de bosc de ribera. S’ha d’escometre la restauració del riu Albaida i del riu Verd, únic riu autòcton de la Ribera que pel seu curt traçat, ofereix una especial oportunitat de recuperació emblemàtica.

– Respecte a l’Albufera, Xúquer Viu demana un increment del cabal ecològic ja que l’actual és clarament insuficient, sobretot en un context de canvi climàtic i de reducció de les aportacions hídriques. Xúquer viu proposa augmentar eixos cabals fins a 250 hm3/any, dels quals una proporció significativa, al voltant de 100 hm3, hauria de ser aigua de bona qualitat procedent directament del Xúquer i no condicionada a la modernització de regadius. La quantitat d’aigua que s’aporta mitjançant aquesta modernització aniria a compensar a l’Albufera del sobrants que deixaran d’anar al llac i no suposa noves aportacions. Per a millorar la qualitat de l’Albufera han de ser prioritàries les actuacions de sanejament i depuració, entre elles la del col·lector oest, com a condició imprescindible per poder avançar en la millora de la qualitat de l’estany.

Albufera

– Declarar oficialment en risc l’aqüífer de la Manxa Oriental donat que la seua sobreexplotació ha sigut una de les causes principals del declivi del riu Xúquer. Davant aquesta situació, que persisteix, i la previsió de disminució de les precipitacions pel canvi climàtic, cal declarar-lo aqüífer sobreexplotat adoptant mesures dràstiques per a la recuperació dels nivells piezòmetres de l’aqüífer i el compliment del règim de cabals mínims.

- PUBLICITAT -