- PUBLICITAT -
Temps de lectura < 1 minut

 

Tota persona interessada haurà d’entrar a la plataforma Labora (antic servef) i buscar d’entre les ofertes d’ocupació la de l’Ajutament de Vva. De Castellón i inscriure’s.

PUBLICITAT

Titulació requerida:

Àmbit de Coneixement en el camp Científic-Tecnològic: Grau o Llicenciatura o Enginyeria de Biologia o Matemàtiques, o Física, o Química i Certificat de Capacitació de Valencià i Màster de Formació Pedagògica i Didàctica (Llei 2/2006, de 3 de maig, d’Educació) o titulació equivalent.

CMFPA Paz Mínguez

- PUBLICITAT -