- INFORMACIÓ -

 

QUÈ SÓN ELS PUNTS VIOLETA?

PUBLICITAT

Els “Punts Violeta” són espais, en els quals se sensibilitza el públic, i s’atén, informa i ajuda víctimes de qualsevol tipus d’agressió sexista. La seua finalitat per tant és la de conscienciar, previndre i gaudir la festa amb el respecte cap a les dones, lliures d’assetjament i humiliació masclista.

COM ACTUAR EN CAS D’AGRESSIÓ

L’organització informarà de la seua ubicació i en el cas que una dona o una persona presencie o una dona patisca abusos, podrà acudir al Punt on serà atesa, en un espai tranquil i íntim.

Tranquil·litzar la víctima per tractar-se d’un moment extremadament delicat, en un espai relaxat.

Que la víctima explique allò que ha ocorregut, descriga l’agressor i es tracte d’identificar, per posar-ho en coneixement de la seguretat de l’esdeveniment.

En el cas d’agressions físiques, contactar amb el dispositiu sanitari present en l’esdeveniment, o bé amb els Servicis d’Emergències telefonant al 112.

En qualsevol cas, posar-se en contacte a través del 900 58 08 88, amb la Xarxa de Centres Dona 24 Hores, disponible les 24 hores del dia, on professionals especialistes assessoraran els passos que s’han de seguir segons l´ocorregut.

900.58.08.88 CENTRE DONA 24 H
016 MINISTERI
112 EMERGÈNCIES
062 GUÀRDIA CIVIL
091 POLICIA NACIONAL
607 847 844 POLICIA LOCAL DE CASTELLÓ

- PUBLICITAT -