- INFORMACIÓ -

 

Per Tecnonews / AMIC

PUBLICITAT

La sol·licitud i concessió de crèdits a empreses s’ha disparat en els últims mesos a causa de la Covid-19 i de l’aturada en l’activitat econòmica provocada per la pandèmia. Entre març i maig de 2020 s’han concedit operacions per un valor de 131 mil milions d’euros segons la informació facilitada pel Banco de España. Dins d’aquest període, abril va registrar el creixement més fort en el finançament a empreses, aconseguint els 53.343 milions enfront dels 29.185 milions de maig de 2019, la qual cosa suposa un augment del 82%, una xifra inèdita en l’última dècada.

“Aquesta situació deixa més evident que mai que les circumstàncies actuals de les empreses poden diferir molt del que reflecteixen els seus balanços i els seus estats financers auditats, informació que s’actualitza una vegada a l’any”, assenyala José Manuel Aguirre, economista i director comercial de la consultora AIS Group, especialitzada en el desenvolupament d’eines i models predictius per a gestionar el risc de les entitats financeres, basats en tècniques d’intel·ligència artificial.

Per a evitar desajustaments en l’anàlisi que puguin comprometre les prediccions de les entitats respecte a la capacitat de pagament de les empreses, AIS Group ha creat AIS KnowU Empresas, una eina capaç de recopilar informació financera en temps real de les empreses.

- PUBLICITAT -