- PUBLICITAT -

CN | Josep Miquel Bausset

Aquest diumenge 22 d’octubre, l’Església ens convida a celebrar la Jornada Mundial de les Missions, l’anomenat col·loquialment el diumenge del Domund, un dia per a conscienciar els cristians de la tasca missionera de l’Església i per pregar per aquells hòmens i dones que, deixant el propi país, anuncien l’Evangeli al Tercer Món.

Alexandre Alapont, a l’esquerra

En el seu missatge (“Cors ardents, peus en camí, Lc24:13-35”), amb motiu d’aquest dia, el papa Francesc ens recorda en aquesta 97ena Jornada Mundial de les Missions, que els “dos deixebles d’Emaús estaven confosos i desil·lusionats, però l’encontre amb Crist, en la Paraula i en el Pa partit, va encendre el seu entusiasme per a tornar posar-se en camí cap a Jerusalem i anunciar que el Senyor havia ressuscitat”.

Alexandre Alapont – Estampa de la primera missa

El papa ens recorda també que “avui, com aleshores, el Senyor ressuscitat és proper als seus deixebles missioners i camina al seu costat, especialment quan se senten perduts, desanimats o acovardits”.

La tasca missionera de l’Església ens convida a “donar fruit” i per a fer això, “hem de mantenir-nos units” a Jesús “per mitjà de la pregària, estant en silenci davant el Senyor que es queda amb nosaltres en l’Eucaristia”. Per això, com ens diu el papa, “el deixeble missioner pot convertir-se en un místic en acció”, com ho va Alexandre Alapont, testimoni del Crist a Zimbabwe.

PUBLICITAT
Alexandre Alapont -Estampa de la primera missa

En aquest diumenge del Domund, tal com ens diu el papa, “no és possible trobar Jesús Ressuscitat sense sentir-se impulsats pel desig de comunicar-lo a tothom”. A més, “la imatge de “peus en camí”, ens recorda la validesa perenne de la “misio ad gentes”, la missió que el Senyor Ressuscitat va donar a l’Església d’evangelitzar cada persona i cada poble”. I és que, com ens diu el papa, “avui més que mai, la humanitat necessita la Bona Notícia de la pau i de la salvació en Crist”.

Alexandre Alapont, Fill Predilecte de l’Alcúdia.

En el seu missatge, on el papa comenta el passatge dels deixebles d’Emaús, el papa ens recorda que “la urgència de l’acció missionera de l’Església, comporta naturalment una cooperació missionera, cada vegada més estreta, de tots els seus membres a tots els nivells”.

Alexandre, que ha traduït al Nàmbia la Bíblia i el Missal

En aquest Domund de 2023, en el 50è aniversari del martiri de mossèn Joan Alsina i en el 150è aniversari del naixement de Santa Teresa de l’Infant Jesús, patrona de les Missions, el papa Francesc ens demana que “el nostre anunci” siga “una narració joiosa de Crist, de la seua vida”, com ho van experimentar tants i tants missioners com Alexandre Alapont, que, després d’una llarga vida com a missioner (més de 50 anys a Zimbabwe), va passa al Pare el passat 7 de setembre, deixant en tots els qui el vam conèixer, una petjada de bondat, de tendresa i d’amor a la nostra llengua i al nostre país.

Domund 23

Els missioners, hui i sempre, porten l’Evangeli al Tercer Món, així com també recursos humans per ajudar la gent més necessitada d’aquests pobles empobrits per un colonialisme immoral, que després d’espoliar els seus recursos naturals els han deixat en la més absoluta pobresa.

Domund 2023

També hui els missioners i les missioneres porten l’Evangeli als països on no és conegut, i proclamen un missatge d’alliberament i de llibertat, per humanitzar les condicions de vida de les persones que més pateixen.

Josep Miquel Bausset

- PUBLICITAT -