- INFORMACIÓ -

 

La Coordinació del Centre de Salut de Castelló informa que continua la vacunació del Meningococo.

PUBLICITAT

Si el seu fill o filla ha nascut en 2001, 2002, 2006 i 2008 i encara no ha sigut vacunat o ha nascut en 2003, 2004, 2005, 2006 i 2009 han de rebre una dosi de vacuna enfront el Meningococ A +C+W+I, heu de demanar cita al Centre de Salut de Castelló al telèfon: 96 245 72 40 i demaneu contactar amb Sara i vos atendrà per a donar-vos tota la informació o aclarir dubtes.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través del programa de Supervisió de la Salut Infantil, oferta la vacunació infantil a tots els xiquets/es de la nostra Comunitat, atés que les mesures preventives com l’administració de vacunes són fonamentals perquè el seu fill/a cresca i es desenvolupe de manera saludable.

Per acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) es va aprovar realitzar una vacunació mitjançant una captació activa d’aquelles persones nascudes a partir de l’any 2001 i 2002 no vacunades amb la vacuna enfront el Meningococ A+C+W+I.

Per a dubtes i més informació us heu de dirigir al Centre de Salut de Castelló al telèfon: 96 245 72 40.

El dia que vagen a vacunar el seu fill/a recordeu portar la cartilla de salut infantil i la targeta SIP. Els professionals dels centres sanitaris li proporcionaran tota l’atenció i col·laboració encaminada a la millora de la salut del seu fill/a.

Coordinació Centre de Salut de Castelló

- PUBLICITAT -