- PUBLICITAT -

 

Per Consumer-eroski.com

Qualsevol entitat bancària pot canviar les condicions dels comptes corrents en qualsevol moment de forma unilateral. Aquesta pràctica és legal. No obstant això, si ho fan, ha d’avisar al client almenys dos mesos abans de la seva entrada en vigor, amb la finalitat que pugui rescindir el contracte sense penalització, si no li interessen les noves condicions. La comunicació s’ha de realitzar en paper o un altre suport durador, sent el més habitual avui en dia, fer-ho per correu electrònic o a través de la correspondència virtual del seu web.
Quan un banc informa un client d’un canvi, sol alertar-li que si no manifesta la seva oposició abans que entri en vigor la modificació s’entendrà acceptada. El Banc d’Espanya assenyala, en aquest sentit, que aquesta acceptació tàcita només és vàlida si es donen dues circumstàncies:

• Si la possibilitat es recull en el contracte.

PUBLICITAT

• Si se li dóna al client la possibilitat de rescindir el contracte sense cost abans de l’entrada en vigor.

En general, les principals modificacions que solen veure’s afectades són les comissions, els requisits de vinculació, la rendibilitat del compte, condicions de serveis menys utilitzats, com transferències internacionals o pagaments en divises, així com la rendibilitat dels estalvis.

- PUBLICITAT -