- PUBLICITAT -

 

El 90,80% dels participants en una enquesta realitzada entre els lectors i lectores de Castelló Notícies relacionada en el trànsit de la població de Castelló està en contra dels ‘cavallons’ com a mesura per a controlar la velocitat dels vehicles al poble. La pregunta formulada als enquestats va ser si creien que els ‘cavallons’ eren la millor solució per a disminuir la velocitat dins del poble, davant dels aparells tecnològics que tenim a l’abast hui en dia i els agents de l’autoritat que ja estan per a controlar l’excés de velocitat. La resposta va ser clara, amb només un 8,90% afirmant que sí que creuen que els ‘cavallons’ són la millor opció.

Percentatges obtinguts i nombre total de vots.

Malgrat la clara oposició, alguns defensors dels ‘cavallons’ argumenten que són necessaris per a garantir la seguretat dels vianants en zones de risc, com ara prop de col·legis, residències o parcs infantils. Així mateix, són una eina que obliga als conductors/res a reduir la seua velocitat i prestar més atenció a la circulació. No obstant això, les autoritats haurien d’assegurar que els reductors de velocitat que estan col·locats han de complir les directrius establides pel ministeri, cosa que no estem segurs que tots complisquen la normativa, ja que els que no ho fan poden resultar perillosos per als conductors, ciclistes i motoristes.

PUBLICITAT

En resum, tot i que alguns argumenten que els ‘cavallons’ són necessaris per a garantir la seguretat dels vianants i que els conductors redueixen la seua velocitat, la gran majoria dels enquestats no està a favor d’aquesta mesura. Des d’ací volem fer reflexionar a les autoritats responsables i encoratjar-los a què continuen buscant altres maneres de controlar l’excés de velocitat i garantir la seguretat en les zones de risc, sense posar en perill la integritat dels conductors, ciclistes i motoristes.

- PUBLICITAT -