- PUBLICITAT -

 

La Fundació realitza l’última xarrada de l’any «Dret a la mort digna»

Ahir divendres, 16 de desembre de 2022 es va celebrar una nova conferència del Grup d’Intervenció Comunitària de Castelló–La Fundació.

PUBLICITAT

Aquesta vegada amb la col·laboració de l’associació DMDCV (Dret a Morir Dignament CV). Va ser la presidenta de l’associació, María José Alemany, l’encarregada de parlar-nos sobre el dret de totes les persones a la mort digna.

Aquesta va tindre lloc al 2n pis de l’Obrera de Castelló, a les 19.00 h.

María José Alemany durant aproximadament un hora ens va explicar amb molts detallats i exemples que la mort digna és un concepte que es refereix a la forma en què una persona és tractada durant el procés de morir. Es tracta de garantir que les persones que estan en situació terminal o que estan vivint els seus últims dies tinguen una mort el més còmoda, respectuosa i sense dolor possible.

El dret a una mort digna és un dret fonamental de totes les persones i es basa en el respecte a la dignitat humana. Això inclou el dret a rebre cures mèdiques adequades, a expressar les seues preferències i desitjos sobre com desitgen passar els seus últims dies i a rebre suport emocional i espiritual durant aquest procés.

Per a assegurar una mort digna, és important que es respecten els drets i l’autonomia de la persona i que es tinguen en compte les seues preferències i desitjos. També és fonamental que es brinde una cura de qualitat i s’evite el sofriment innecessari. Això pot incloure l’ús de mesures per a controlar el dolor i altres molèsties, així com el suport emocional i espiritual.

La mort digna també implica que es respecte la privacitat i la intimitat de la persona i que es mantinga un ambient de pau i tranquil·litat. És important que s’involucre a la família i a altres sers estimats en el procés de cura i que se’ls brinde suport emocional i pràctic.

En resum, la mort digna és un concepte que es refereix a la forma en què es tracta a una persona durant el procés de morir, garantint una cura de qualitat i respectant els drets i l’autonomia de la persona. Es tracta d’assegurar que les persones tinguen una mort el més còmoda, respectuosa i sense dolor possible.

A més a més María José Alemany també ens va parlar de la importancia del testament vital és un document legal que permet a una persona expressar els seus desitjos i preferències sobre el tractament mèdic que desitja rebre en cas de malaltia terminal o situació d’incapacitat. També es coneix com a declaració anticipada de voluntat o instruccions anticipades.

En el testament vital, una persona pot especificar quines mesures mèdiques desitja o no desitja rebre en cas de malaltia terminal o incapacitat. Això pot incloure, per exemple, si desitja rebre suport vital (com a respiració artificial o nutrició artificial), si desitja rebre cures pal·liatives (per a controlar el dolor i altres molèsties), o si desitja ser traslladat a un hospital o a un altre lloc de cura.

El testament vital també pot incloure la designació d’una persona de confiança o apoderat, que serà l’encarregada de prendre decisions en nom de la persona en cas que aquesta no puga fer-ho per si mateixa. Aquesta persona de confiança ha de ser algú en qui la persona confie plenament i que comprenga els seus desitjos i preferències sobre el tractament mèdic.

En resum, el testament vital és un document legal que permet a una persona expressar els seus desitjos i preferències sobre el tractament mèdic que desitja rebre en cas de malaltia terminal o situació d’incapacitat. També pot incloure la designació d’una persona de confiança o apoderat per a prendre decisions en nom de la persona en cas que aquesta no puga fer-ho per si mateixa.

Castelló Notícies agraeix a La Fundació i a María José aquesta excel·lent xarrada tant aclaridora. Com sempre CN amb el benestar, amb les persones.

- PUBLICITAT -