- PUBLICITAT -

 

Obres d’adecuació i prolongació de l’Avinguda Cuba

En breus s’iniciaran les obres d’adecuació i prolongació del carrer Sant Domènech, des de l’Avinguda Cuba fins al cementeri.

Construcciones Eliseo Pla SL és la empresa encarregada de executar aquestes obres, que formen part del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució Sant Domènech.

PUBLICITAT

L’objectiu és garantir una connexió i integració adequada de la urbanització amb les xarxes i serveis existents.

Per desenvolupar el projecte d’urbanització, s’ha estudiat de forma completa les dotacions d’infraestructures que es requereixen en funció de la normativa tècnica vigent i de les línies preexistents. Per això, el resultat serà una intervenció ajustada a les necessitats reals per obtenir un grau complet d’urbanització.

En total el pressupost base de licitació ascendeix a 648.114,93€.

Font: – Alcaldia
- PUBLICITAT -