- INFORMACIÓ -

 

Organitzacions cíviques i ambientals denuncien irregularitats en la tramitació del Pla del Xúquer

Alerten que «utilitza informació i dades que s’han obtingut al marge dels procediments que estableix la normativa vigent»

Font: DiariLaVeu.cat / Ribera AltaRibera Baixa

PUBLICITAT

Diverses organitzacions ambientals i cíviques integrades en la Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua al Xúquer han presentat una reclamació davant el Ministeri per la Transició Ecològica per irregularitats en la tramitació del Pla Hidrològic de la Demarcació del Xúquer.

L’escrit, que es fonamenta en l’informe pericial «Estudi dels cabals mínims en el mitjà i sota Xúquer», denúncia que «el procés de participació del Pla Hidrològic de la Demarcació del Xúquer no ha complit amb els mínims requisits de qualitat exigibles per a poder sustentar les decisions que finalment s’han adoptat, atés que utilitza informació i dades que s’han obtingut al marge dels procediments que estableix la normativa vigent i no ha seguit les mateixes directrius que estableix el Pla».

D’altra banda, la versió del pla avalada per la majoria del Consell de l’Aigua de la Demarcació, amb el vot en contra de les organitzacions agrupades en la Xarxa, no ha corregit la subestimació de l’aportació de l’aqüífer de la Manxa Oriental al riu, assenyalada per aquestes entitats en la fase d’al·legacions.

Aquesta infravaloració del cabal que el riu hauria de rebre és especialment rellevant per dos motius. En primer lloc, perquè vicia des de l’origen els càlculs per a la determinació del règim de cabals ecològics al mitjà i baix Xúquer i a l’Albufera, i en segon, perquè revela la renúncia per part de la Confederació del Xúquer a corregir la sobreexplotació de l’aqüífer de capçalera, estimada per la mateixa institució en 300 Hm³ a l’any, i que suposa la principal causa del declivi del Xúquer en les últimes dècades.

Segons l’informe en què es basa la reclamació, els cabals ecològics proposats al projecte de Pla Hidrològic per al mitjà i baix Xúquer són un 50% inferiors als que s’obtindrien aplicant rigorosament la Instrucció de Planificació Hidrològica i les directrius que fixa el mateix Pla. Aquesta reducció tan significativa posa seriosament en risc per raons quantitatives la supervivència de la fauna piscícola i la vegetació de ribera, amenaça la conservació i recuperació del medi natural i impedeix que s’assolisca en els terminis previstos el bon estat ecològic de les aigües, com obliga la Directiva Marc de l’Aigua.

Les organitzacions ambientals recorden en l’escrit «la importància de fonamentar la planificació hidrològica, que és l’instrument clau per a gestionar l’aigua, en informació verídica i metodologies contrastades», ja que si aquesta és «deficient i arbitrària contribueix a mantenir la situació de sobreexplotació».

A més, «quan les precipitacions es redueixen –ni que siga lleugerament- respecte a la mitjana, es presenten situacions d’escassesa a causa de la situació d’estrés que provoca la contínua extracció de cabals per als usos per damunt de la disponibilitat dels sistemes hídrics, com les d’aquest estiu a diverses conques de la península».

Per això, «tenint en compte que estem en una situació de sequera meteorològica normal –ni especialment intensa, ni especialment llarga- (en el cas del Xúquer, ni tant sols hi ha sequera), resulta més evident que les imatges d’embassaments buits i de precarietat de l’abastiment d’aigua potable a algunes poblacions són atribuïbles només parcialment a la minva de les precipitacions, i que responen principalment a una causa més profunda: l’escassesa provocada per una planificació que, falsejant les dades, reparteix més aigua de la realment disponible».

Finalment, la Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua al Xúquer afirma que «els escenaris de canvi climàtic preveuen episodis de sequera meteorològica més freqüents, intensos i duradors». Per tant, «és urgent disposar d’una planificació realista que ajuste els usos a les disponibilitats reals d’aigües superficials i subterrànies i vetle pel bon estat dels ecosistemes».

Font: DiariLaVeu.cat / Ribera AltaRibera Baixa

- PUBLICITAT -