- PUBLICITAT -

 

Criteris i condicions d’inclusió en la llista d’esportistes d’elit i altres de la Comunitat Valenciana

Amb la finalitat de donar publicitat al projecte d’ordre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen els criteris i les condicions d’inclusió en la llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana i en la llista de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana, que desenvolupa el Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell sobre mesures de suport als esportistes d’elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana, s’obri un període d’informació pública per un període de 15 dies, comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d’acord amb l’article 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’article 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, estructura i procediment per a l’elaboració de projectes normatius de la Generalitat.

Pots accedir a tota la informació a través del següent enllaç:

PUBLICITAT

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/22/pdf/2021_2567.pdf

Font: – Regidoria d’Esports
- PUBLICITAT -