- PUBLICITAT -

 

Obert el termini de sol.licituds temporada 2019

Requisits:

– Ser pensionista del Sistema de la Seguretat Social major de 60 anys. Igualment poden ser beneficiaris de les places els espanyols residents en l’exterior, que tenen una pensió pública, amb el compliment de la resta de requisits.

PUBLICITAT

– En el cas de persones amb pensió de viduïtat, a partir de 55 anys.

– Les persones assegurades o beneficiaries de la Seguretat Social majors de 65 anys, sense necessitat de ser pensionistes.

– Poden ser adjudicataries de las places, com acompanyant, el/la cònjuge o, en el seu cas, la parella de fet o persona amb la que té una unió estable i de convivència amb anàloga relació d’afectivitat a la conjugal.

– No patir trastorns mentals greus ni infermetat infecto-contagiosa.

– Poder valer-se per sí mateixa.

– Necessitar els tractaments termals sol·licitats.

Termini de presentació de sol·licituds:

1r. Torn – febrer fins a agost

Amb prioritat per a l’adjudicació de places:

Fins a ‘l11 de gener del 2019

Per a inclusió en llista d’espera:

Fins al 16 de maig del 2019

2r. Torn – setembre fins a desembre

Amb prioritat per a l’adjudicació de places:

Fins al 17 de maig del 2019

Per a inclusió en llista d’espera:

Fins al 31 d’octubre del 2019

Informació i sol·licituds: imserso.es/

- PUBLICITAT -