PUBLICITAT
PUBLICITAT

 

Convocatória de la Plaça de Professor/a de Valencià-Secretari/a de l’Escola Permanent d’Adults, mitjançant concurs-oposició, (Oferta d’Ocupació Pública 2019)  Laboral-Fixe

El termini d’inscripicions per a pendre part en el proces selectiu s’obrirà a partir de la publicació d’aquest anunci al BOP.

( avisarem d’aquesta publicació i de l’obertura del termini)

Procés selectiu Professor/a Valencià EPA amb format pdf

Ajuntament de Castelló

- PUBLICITAT -