- PUBLICITAT -

 

Concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en les dependències de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)

Les beques que es regulen en aquestes bases tenen com a objecte completar i desenvolupar la formació acadèmica de joves titulats universitaris a través de la realització de pràctiques professionals en les tasques relacionades amb l’aprenentatge en els diferents àmbits de la gestió museística, així com de donar-los la possibilitat de partici· par en l’activitat museística, en col·laboració amb els equips tècnics de l’IVAM que corresponguen, i que siguen adequades per a adquirir formació complementària.

Aquestes bases regulen la concessió de les modalitats de beques següents:

PUBLICITAT

1. Modalitat A. Beques de fotografia per a la realització de pràctiques professionals en el departament de fotografia.

2. Modalitat B. Beques de gestió administrativa per a la realització de pràctiques professionals en el departament de gestió administrativa.

3. Modalitat C. Beques de conservació per a la realització de pràctiques professionals en el departament de conservació.

4. Modalitat D. Beques de gestió econòmica per a la realització de pràctiques professionals en el departament de gestió econòmica.

5. Modalitat E. Beques de documentació per a la realització de pràctiques professionals a la biblioteca i centre de documentació.

6. Modalitat F. Beques d’activitats culturals per a la realització de pràctiques professionals en el departament d’activitats i programes cul· turals.

7. Modalitat G. Beques de comunicació per a la realització de pràctiques professionals en el departament de comunicació i xarxes socials.

8. Modalitat H. Beques de didàctica per a la realització de pràctiques professionals en el departament de didàctica.

9. Modalitat I. Beques de restauració de béns culturals per a la realització de pràctiques professionals en el departament de restauració.

10. Modalitat J. Beques de disseny gràfic per a la realització de pràctiques professionals en el departament de publicacions.

11. Modalitat K. Beques d’informàtica per a la realització de pràctiques professionals en el departament d’informàtica, d’administració o de comunicació.

12. Modalitat L. Beques d’interpretació per a la realització de pràctiques professionals en el departament de gestió administrativa.

Més informació: https://www.dogv.gva.es/datos/2019/09/13/pdf/2019_8573.pdf

Ajuntament de Castelló

- PUBLICITAT -