INFORMACIÓ DE CASTELLÓ NOTÍCIES

 

L’Ajuntament de Castelló informa en El Miragall sobre els tributs fraccionats als veïns i veïnes de Castelló del següent:

Recordem a tots els veïns i veïnes que el passat mes d’abril, per motius de la pandèmia provocada pel COVID-19, l’Ajuntament va ajornar el cobrament dels rebuts domiciliats.

Per a aquest mes de Novembre cal recordar les següents singularitats respecte a anys anteriors:

1. Domiciliats fraccionats en 5 quotes (amb bonificació del 5%): la segona quota que tots els anys es carrega al banc el 25 d’abril es carregarà junt amb la quarta i quinta a parts iguals el 25/09/2020 i 25/11/2020.

PER TANT, EL 25 DE NOVEMBRE ES CARREGARÀ LA QUOTA ORDINÀRIA CORRESPONENT I UNA PART DE LA QUE NO ES VA CARREGAR EN ABRIL. Açò farà que el càrrec bancari de novembre siga major que en anys anteriors, com va passar en setembre.

2. Domiciliacions individuals de tributs (sense bonificació):

PUBLICITAT

– IBI rústica, Taxa de recollida de residus sòlids urbans i Impost sobre Activitats Econòmiques: es manté la data ordinària de 25/11/2020, com la resta d’anys.

- PUBLICITAT -