- PUBLICITAT -

CN | Fa 5 anys

Gràcies a tots vosaltres, creixem diàriament en continguts i rebem el vostre suport amb molta energia, implicant-nos a continuar endavant. La secció que recupera les notícies més rellevants de «Fa Cinc Anys» ha tingut una acollida tan positiva que continuàrem recuperant continguts!!!

Comencen les obres del carrer Vicent Ignasi Franco

El pròxim dilluns 7 de gener de 2019 començaran les obres de repavimentació de part del carrer Vicent Ignasi Franco, concretament el tram que està situat entre l’encreuament del carrer Sants de la Pedra i el carrer Major, es preveu que la durada de la repavimentació de tot el carrer serà de tres mesos.

PUBLICITAT

El projecte de repavimentació del carrer Vicent Ignasi Franco pretén un tipus d’intervenció que dóna solució progressiva a la regeneració de la infraestructura de comunicació local. Les premisses són promoure l’accessibilitat universal, el desenvolupament sostenible i la renovació de l’entorn urbà.

Com ja comentàrem en l’article de Miguel Mena Navarro, arquitecte de l’Ajuntament de Castelló titulat ‘la regeneració urbana és un acte indispensable’, “en l’anàlisi inicial ens trobem amb un traçat general del centre urbà on predominen els carrers de poca amplària, en el qual la convivència entre vianants i vehicles mitjançant les tradicionals voreres encintades i les estretes vies es fa molt complicada, generant situacions d’incomoditat en el seu ús diari i fins i tot d’una dificultosa utilització per part de tots dos. També identifiquem asfalts en progressiva deterioració, zones amb aglomerats de pedra irregular amb diferents mescles asfàltiques, produint molèstia per al seu ús, així com una inseguretat per a vianants i automòbils. A més, observem unes voreres d’ample totalment insuficient amb altes vorades, produint-se desnivells importants amb greu risc per a persones de mobilitat reduïda”.

“Per a aquest tipus de carrers es realitzarà una urbanització ‘semipeatonal’, en els quals no hi haja un límit físic entre la zona per als vianants i la zona de rodatge (eliminant el desnivell entre vorera i calçada). Amb la ‘semipeatonalització’ s’aconsegueix que mitjançant una mateixa plataforma es resolguen totes dues circulacions i que l’ample comú per a vianants i vehicles siga el major possible, de façana a façana del carrer, donant prioritat al vianant pel tipus de pavimentació que s’executa, però permetent el trànsit rodat perfectament. Aconseguim una major accessibilitat al medi físic, optimitzant zones per a l’ús dels vianants i permetent el trànsit de vehicles, amb velocitats reduïdes, augmentant l’accessibilitat general de tots els usuaris.”

“També es pretén aconseguir una correcta canalització de les aigües pluvials, recollint aquestes en una nova xarxa de nombrosos embornals situats a l’eix central, allunyant-les de les entrades i portals, per a donar la major seguretat possible en els dies de grans cabals”.

L’Ajuntament ja ha realitzat una prova pilot en la repavimentació del carrer del Cine, en el qual s’han establert les bases per a una homogeneïtzació en la intervenció i manteniment de carrers d’amplàries similars en la població, obtenint uns excel·lents resultats funcionals i estètics, amb una regeneració de l’espai urbà indubtable.

- PUBLICITAT -