PUBLICITAT

 

L’Ajuntament de Castelló, després d’iniciar la setmana passada la desinfecció dels interiors dels edificis municipals (Oficines, COM, Ideal, Obrera, …), ha elaborat un protocol per regular la desinfecció viària dels espais urbans com un mitjà més per a fer front a la pandèmia del coronavirus.

La regidoria de Sanitat conjuntament amb la de Medi seguint les instruccions del document distribuït pel Ministeri de Sanitat, esta realitzant el que recomana, l’escombratge de les vies públiques mitjançant un mètode humit, amb derivats d’amoni quaternari, aquesta desinfecció s’està fent amb motxilles polvoritzadores. El protocol incideix en què el mètode més efectiu per a l’eliminació de residus i matèria orgànica (alhora que s’evita la dispersió del virus) és l’escombratge humit.

Carrer Mercat, vídeo Mati González

Pel que fa a la neteja dels carrers i parcs es realitzarà utilitzant aigua reforçada amb i lleixiu i detergents tensioactius d’arrossegament, específics per a la neteja viària, amb la concentració que siga indicada pels responsables de sanitat.

PUBLICITAT

Aquest tipus de desinfecció s’enfoquen sobretot a zones pròximes a centres sanitaris, grans supermercats, centres de distribució d’aliments, estacions de transports, parcs i zones de jocs infantils. Llocs en el quals s’ha donat una gran afluència de públic i la possibilitat de contagi és molt alta.

Les re regidories implicades aniran revisant aquest protocol, amb periodicitat necessària, per adaptant-lo a les necessitats del moment i des de les quals s’argumenta la importància d’aquest protocol per l’eliminació de la càrrega viral que puguen contindre les vies públiques i el mobiliari urbà de Castelló.

Per a acabar sols ens queda dir dues coses, que ja s’estan fent proves per a desinfecció de carrers que començaran la setmana que ve i que es recomana que es queden a casa, ja que tot el que fem no servira de res si no seguim les recomanacions de Sanitat.

Continuarem informant!

- PUBLICITAT -