- PUBLICITAT -

 

Guia del procediment per sol·licitar la bonificació de l’I.B.I. per instal·lacions Fotovoltaiques d’Autoconsum.

Regulada per l’article 4.2 de l’ordenança fiscal sobre l’I.B.I., aprovada -provisionalment- pel Plenari de  l’Ajuntament de Castelló, el passat 19 de novembre de 2020 i -definitivament- el  18/03/2021 (pàg 91 del BOP de Valencia  Núm.   53, de 18/03/2021).

Requisits que ha de complir la instal·lació:

1.- La instal·lació s’ha fet amb comunicació prèvia o la declaració responsable de la propietàri/a i, en el seu cas, amb la llicència municipal pertinent, concedides o presentades abans de l’inici de la instal·lació.

2.- La instal·lació ha d’estar homologada per tècnic oficial competent, sempre respectant la normativa urbanística vigent.

3.- No tenen dret a bonificació les instal·lacions de autoconsum amb excedents acollits a compensació, amb potències elèctriques instal·lades superiors a 10 quilowatts.

PUBLICITAT

Per la qual cosa, junt a la instancia general de la sol·licitud caldrà presentar la següent documentació:

a.- Notificació del Ajuntament de la presa de raó de la declaració responsable per a realitzar la instal·lació (o en el seu cas, llicència municipal concedida per realitzar la instal·lació).

b.- El butlletí de generació d’energia elèctrica, expedit per la Conselleria d’Economia Sostenible.

c.- Factura o factures i tributs que justifiquen el cost de la instal·lació.

d.- Els comprovants dels pagaments dels elements que conformen el cost de la instal·lació. En cas de no aportar-se justificant del pagament, no es computarà com a cost.

Ajuntament de Castelló

- PUBLICITAT -

Comentaris

Introduïu el vostre comentari
Introduïu el vostre nom ací