- PUBLICITAT -

 

QR per a seguir-nos en Telegram

Castelló Notícies és un mitjà digital d’informació i opinió local obert a la ciutadania, organitzacions i entitats castelloneres que interactuen en diversos sectors com l’esportiu, cultural, ambiental, polític, musical, social, …  entre altres. És un mitjà de comunicació que només es limita pel respecte a les persones.

Per a publicar les vostres activitats, notícies, vídeos, fotos  o opinions al diari, solament heu d’enviar la informació a info@castellonoticies.com o al Telegram / Whatsapp 684 413 013 i publicarem al diari.

Vos convidem que es poseu en contacte amb nosaltres per a enriquir i millorar el digital amb les vostres aportacions. Si és necessari, ampliarem les seccions per continuar sumant en pluralitat i participació.

PUBLICITAT
Portada CN

Perquè tan important és saber de totes i tots, com que totes i tots pugueu rebre els nostres continguts el més directe possible.

Per què veure els nostres continguts publicats directament en la web o en els nostres canals de Telegram o de Whatsapp?

Per accessibilitat: castellonoticies.com està disponible les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, cosa que significa que podeu accedir a les nostres notícies i articles en qualsevol moment i des de qualsevol lloc amb connexió a Internet.

Mòdul vídeos CN

Interactivitat: En el nostre lloc web, els lectors/es i usuaris/es poden comentar i participar en debats en temps real, poden ser seguits per tots els nostres lectors/es i usuaris/es, la qual cosa fomenta una comunitat activa i compromesa.

Actualitzacions en temps real: Publiquem notícies i articles en temps real, cosa que significa que sempre està al corrent de la informació que genera el nostre poble.

Portada CN

En canvi, heu de saber que esperar a veure els nostres continguts en les xarxes socials actualment té alguns desavantatges i ací baix us comenten sols alguns d’ells:

1r) Sempre la visibilitat està limitada: Les xarxes socials tenen algoritmes que controlen quin contingut es mostra als usuaris, cosa que significa que de segur pots perdre’t importants notícies i articles.

2n) Falta de control sobre el contingut: Les xarxes socials tenen polítiques i regulacions que poden limitar la llibertat d’expressió i el tipus de contingut que es pot publicar.

Mòdul oratge CN

3r) Causen distracció: Les xarxes socials poden ser molt distractores, amb una gran quantitat de contingut no relacionat amb notícies i articles que pot desviar l’atenció dels lectors/es.

En resum, visitar el nostre lloc web o seguir-nos pels nostres canals de Whatsapp o Telegram ofereix una experiència més completa i controlada dels nostres continguts, i així podeu elegir el que vos interessa, mentre que seguir-nos en les xarxes socials de segur que teniu limitacions, mai us mostrarà tots els nostres continguts i sempre tindreu distraccions al voltant de les nostres notícies.

Castelló Notícies
El mitjà del Castelló més llarg que redó

- PUBLICITAT -