- PUBLICITAT -

 

Com que l’actual situació sanitària ens impedix celebrar la centenària Fira de Santa Llúcia, farem memòria de les fires d’uns altres anys o, millor dit, recuperarem algun testimoni escrit de les fires d’antany. Que no es perda tot!

Crònica de Manuel Albiñana Sanz

PUBLICITAT

En l’edició de la vespra de Nadal de 1927, el diari vespertí La correspondencia de Valencia publicà una crònica de viatge en la pàgina quatre, titulada «Impresiones de un viajero: Villanueva de Castellón».

L’autor és Manuel Albiñana Sanz. Qui era? Era de Castelló? Per què li dedica unes lletres al nostre poble?

Busque entre les meues fitxes de genealogies castellonenques i el seu nom no hi consta, encara que el llinatge Albinyana, després escrit en grafia castellana Albiñana, apareix en diverses ocasions des del segle XVI. Cap a l’any 1927 només trobe la veïna Emília Albinyana Uberos (* ca. 1894).

Gràcies a Internet trobe un Manuel Albiñana Sanz nascut a Énguera el 31 de desembre de 1896 i que era un dels tres fills barons del doctor José María Albiñana Tiestos i de Matilde Sanz. Manuel va ser geòmetra del Cadastre, però tenia afició a escriure. En publicacions locals d’Énguera apareixen uns quants articles seus de caràcter costumista. Un germà per part de pare, José María, metge, fou el fundador del Partido Nacionalista Español.

Laus Valentiae

La crònica de Manuel Albiñana comença amb una laus Valentiae, una lloança de les terres valencianes: «esta huerta valenciana parece la realización del sueño de un poeta que hubiera querido reunir todas las tonalidades del verde». Es referix de manera més concreta a les hortes de la Costera, que contempla des del tren, i als pobles de la subcomarca de Castelló i les Énoves.

Sembla que el cronista viatja en tren des de Montesa i que, després de passar per Xàtiva, baixa a l’estació de la Pobla Llarga. No diu com va anar d’Énguera a Montesa. Cal suposar que de la Pobla a Castelló va anar amb el tramvia. I quan arriba diu: «resulta verdadera confusión para el viajero la elección del auto que lo traslade a cualquiera de estos pueblos; tal es la aglomeración de servicios que a él concurren ordinariamente». Segons l’enguerí, Castelló era un nuc de comunicacions subcomarcal. Deu exagerar un poc. O potser això només passava en temps de fira. En tot cas —i en açò tenia tota la raó—, «es el centro de todos los pueblos de la Ribera derecha del Júcar».

La Fira, el teatre i les dones

A continuació, en mig paràgraf, ens parla de la fira de Castelló d’aquells temps. I confirma el que ja sabíem i vam explicar en la introducció de l’antologia de textos sobre la Fira que va publicar el nostre Ajuntament l’any passat:

«Inopinadamente nos encontramos entre la avalancha de gentío que se aprieta en el real de la feria, pugnando por avanzar en dos direcciones por una calle que estrecha la instalación de las casetas de feriantes».

Santa Llúcia de Siracusa

L’altre mig paràgraf el dedica a alabar la bellesa de les dones castellonenques:

«[…] y encajados ya en una dirección, podemos admirar la belleza extraordinaria de sus mujeres, cuyos ojos negros irradian el fuego de pasión de su origen musulmán, no extinguido en veinticinco generaciones».

El tòpic de l’origen musulmà és molt qüestionable, ja deveu saber-ho.

En el paràgraf següent parla del teatre i diu que és una «moderna y amplia sala recientemente construída», cosa que ens fa pensar que la crònica va ser escrita en part en anys anteriors, perquè el teatre Ideal es va inaugurar en 1914. També pot ser que el teatre fora objecte d’una reforma recent.

Economia

En els tres paràgrafs darrers ens fa un retrat mínim de la vida econòmica, social i cultural del Castelló d’aquella època. Castelló era i es mostrava com a un poble ric: «Villanueva de Castellón es un pueblo de vida propia y próspera, cuya importancia aprecia al viajero inmediatamente». Potser per això ens deien «bufons». Taronges, arròs i fàbrica de paper sintetitzen l’economia local:

«[…] su Agricultura, integrada por los cultivos de naranja y arroz, es floreciente y abundante, constituyendo su principal riqueza. Su Industria, aparte de la de aplicación agrícola, está representada por la importantísima fábrica de papel de los señores Moróder Hermanos, una de las principales del ramo en España, en la cual trabajan más de cien operarios».

El paràgraf penúltim esmenta la construcció d’un «Mercado de Abastos». És un error. Vol dir que s’està construint el Mercat Municipal, el que encara podem contemplar amb orgull al nostre poble:

«Se está terminando de construir el Mercado de Abastos, obra admirable, cuyo presupuesto asciende a la respetable suma de ciento cincuenta mil pesetas y que, cuando próximamente esté terminado, resultará el mejor de todos los pueblos de la provincia».

I tenia raó. Es va inaugurar el 15 de novembre de 1928.

Urbanisme i societats

L’aspecte urbà de Castelló també és alabat pel cronista:

«La población es grande y llana, y sus calles ostentan vistosos edificios que revelan la comodidad y buen gusto de sus habitantes; será un hermoso pueblo cuando se realice el proyecto de alcantarillado pavimentación, para lo que hay presupuestadas seiscientas mil pesetas».

El clavegueram es va fer, ja ho sabeu també, en temps de la Segona República. I la «pavimentación» de carrers va ser escassa.

En l’últim paràgraf es referix a dos societats recreatives només, la Cámara Agrícola i l’Obrera:

«Cuenta con seis sociedades recreativas, alguna de ellas tan importante como la «Cámara Agrícola» y la «Sociedad Obrera», entidad protectora de sus socios en accidentes, enfermedades, paros, etc.»

Fira Santa Llúcia 2019

La banda i el velòdrom

I, per acabar, esmenta la banda de música i el seu darrer triomf en el Certamen de València, el del 3 d’agost de 1927, quan la Lira va interpretar la Cinquena Simfonia de Beethoven completa:

«Y cuenta asimismo con una banda de música admirable, cuya importancia es de sobra conocida por todos los lectores, que recordarán la adjudicación unánime del primer premio extraordinario en el último certamen».

Manuel Albiñana anuncia que escriurà aviat sobre la banda. Hem escorcollat els diaris de les setmanes següents, però no hi hem trobat cap crònica més de l’enguerí.

L’autor d’esta crònica no parla de l’esdeveniment més important de la fira de 1927. El 13 de desembre d’aquell any es va inaugurar un velòdrom, que va acollir curses ciclistes durant alguns mesos. És curiós, si més no, el fet de l’oblit o la inadvertència, perquè tots els diaris valencians van relatar la notícia de la inauguració de forma extensa. Sembla que a Manuel li interessava més el que veia al teatre Ideal «cuyas plateas son verdaderos tronos donde lucen su arrogancia gentil y hermosura prodigiosa las bellísimas espectadoras…» Al velòdrom, potser no hi devien anar moltes dones.

Relació del cronista amb Castelló

Encara no hem explicat per què un cavaller enguerí va vindre en 1927 a Castelló i va restar tan captivat per la nostra vila i la nostra fira, fins al punt d’escriure i publicar una crònica de viatge. La fira de Santa Llúcia vivia un moment d’esplendor, certament, però no era la fira de Xàtiva, que atreia i atrau encara gran part dels habitants de l’antiga governació foral. Manuel Albiñana devia tindre amistats o família a Castelló. Segurament la segona cosa. ¿Hi havia, potser, alguna relació familiar entre l’enguerí i Emília Albiñana Uberos? Si fora aixina, qui era esta última?

Ara vos ho diré tot.

Emilia Albiñana Uberos era la dona del doctor José Pérez Valls, mare i pare respectivament de Fina Pérez Albiñana, esposa del metge don Constantino Morera Martínez. La mare d’Emília Albiñana va ser la castellonenca Emília Uberos Alcover, que havia mort el 30 de desembre de 1921 a 66 anys. I el pare va ser don Vicente Albiñana Tiestos, metge titular de Castelló, nascut a València en 1853i mort a Castelló el 13 de març de 1897. Com podeu observar, el metge de Castelló té els mateixos cognoms que el pare del nostre cronista (José María Albiñana Tiestos); per tant, eren germans.

Conclusió: Manuel Albiñana Sanz visitava la seua cosina germana Emília Albiñana Uberos i, per això, coneixia bé Castelló. Segurament les visites eren més habituals en temps de festes o de fira, quan les cases i les famílies es mostren més hospitalàries. I el jove Manuel, que començava a ser un lletraferit, va voler retre un petit homenatge literari al poble (i a les dones d’este poble) que tant el captivava.

En 1927 també va escriure una peça de teatre en el parlar enguerí. En 1964 encara es trobava en actiu com a topògraf de l’Institut Geogràfic i Cadastral. Va faltar en 1970.

Santa Llúcia

A continuació, el text complet de la crònica.

Impresiones de un viajero Villanueva de Castellón

I

Los infelices mortales que han nacido en otras provincias españolas, condenados a la contemplación del mismo horizonte parco y triste, sin más nota de color que la que le presta el sol en los crepúsculos, tiñendo de tonos violáceos el remoto altozano en que se aprecia, como suprema pincelada artística, la existencia de una encina o la silueta severa e imponente de un castillo, al salir de la estación de Montesa, en la dirección de Valencia, y apreciar desde el tren el panorama singular que les ofrece la huerta valenciana, se creen transportados a un país imaginario, en el que tienen realidad los más bellos sueños y los más hermosos caprichos de la fantasía…

Y se les oyen exclamaciones admirativas, reveladoras del asombro que les produce este paisaje, insospechado siquiera en sus imaginaciones limitadas por el horizonte de las monótonas Castillas, o por las agrestes crestas de las montañas del Norte…

En efecto, esta huerta valenciana parece la realización del sueño de un poeta que hubiera querido reunir todas las tonalidades del verde, en la formación de un tapiz que, desde la cadena de montaña que lo circunda, del cabo de San Antonio a las «Agujas de Santa Águeda», avanza hasta el Mar Latino, como en espera de recibir al dios Neptuno, cuando éste se decida a salir de sus acuáticos imperios…

Y resulta prodigiosamente admirable este tapiz, excluído de monotonía, por la colocación de los innumerables pueblos situados en esta vastísima zona.

Contemplando este envidiable paisaje, hemos llegado a uno de estos pueblos, Villanueva de Castellón. Situado a cinco kilómetros de Puebla Larga y seis de Alberique, la cabeza de partido, que es el centro de todos los pueblos de la Ribera derecha del Júcar y donde resulta verdadera confusión para el viajero la elección del auto que lo traslade a cualquiera de estos pueblos; tal es la aglomeración de servicios que a él concurren ordinariamente; pero hoy los viajeros se apean aquí, porque son fiestas; hay feria, hay teatro…

Inopinadamente nos encontramos entre la avalancha de gentío que se aprieta en el real de la feria, pugnando por avanzar en dos direcciones por una calle que estrecha la instalación de las casetas de feriantes; yencajadosya en una dirección, podemos admirar la belleza extraordinaria de sus mujeres, cuyos ojos negros irradian el fuego de pasión de su origen musulmán, no extinguido en veinticinco generaciones.

Esta admiración se acrecienta en el teatro, moderna y amplia sala recientemente construída, cuyas plateas son verdaderos tronos donde lucen su arrogancia gentil y hermosura prodigiosa las bellísimas espectadoras…

Villanueva de Castellónes un pueblo de vida propia y próspera, cuya importancia aprecia al viajero inmediatamente; su Agricultura, integrada por los cultivos de naranja y arroz, es floreciente y abundante, constituyendo su principal riqueza. Su Industria, aparte de la de aplicación agrícola, está representada por la importantísima fábrica de papel de los señores Moróder Hermanos, una de las principales del ramo en España, en la cual trabajan más de cien operarios.

Se está terminando de construir el Mercado de Abastos, obra admirable, cuyo presupuesto asciende a la respetable suma de ciento cincuenta mil pesetas y que, cuando próximamente esté terminado, resultará el mejor de todos los pueblos de la provincia. La población es grande y llana, y sus calles ostentan vistosos edificios que revelan la comodidad y buen gusto de sus habitantes; será un hermoso pueblo cuando se realice el proyecto dealcantarilladopavimentación, para lo que hay presupuestadas seiscientas mil pesetas.

Cuenta con seis sociedades recreativas, alguna de ellas tan importante como la «Cámara Agrícola» y la «Sociedad Obrera», entidad protectora de sus socios en accidentes, enfermedades, paros, etc. Y cuenta asimismo con una banda de música admirable, cuya importancia es de sobra conocida por todos los lectores, que recordarán la adjudicación unánime del primer premio extraordinario en el último certamen, y que su organización, desenvolvimiento y medios de existencia daremos a conocer en breve, pues no menos merece esta entidad admirable, verdadero orgullo de los castellonenses.

Manuel Albiñana Sanz
1927, desembre 24.

F. Xavier Martí

- PUBLICITAT -