- PUBLICITAT -

 

Un any més, l’Ajuntament de Castelló ha creat el programa “Castelló et beca” amb la mateixa finalitat de sempre, que els estudiants majors de 18 anys, universitaris o de Formació Professional, realitzen pràctiques formatives als distints departaments municipals obtenint un primer contacte amb el món laboral dins de l’administració local.

La duració màxima de les beques és de 2 mesos, juliol i agost. La dedicació dels destinataris de les beques serà, com a mínim, de 20 hores setmanals, que hauran de ser realitzades seguint les instruccions del tutor de les especialitats formatives que són beneficiàries d’aquest programa i aquestes són les que vénen determinades en l’annex en les bases. La dotació mensual bruta de la beca és de 500 € bruts, per beca i mes concedit.

En la convocatòria 2021 s’han oferit 12 beques d’un mes.

Ahir 1 de juliol van començar els becaris seleccionats per al mes de juliol.

PUBLICITAT
- PUBLICITAT -