- INFORMACIÓ -

 

21 de febrer, Dia Internacional de la Llengua Materna

PUBLICITAT

La idea de celebrar el Dia Internacional de la Llengua Materna va ser una iniciativa de Bangla Desh. Va ser aprovada en la Conferència General de la UNESCO de 1999 i s’ha observat a tot el món des de l’any 2000.

La UNESCO creu en la importància de la diversitat cultural i lingüística per a les societats sostenibles. En el marc del seu mandat en pro de la pau, treballa per preservar les diferències de cultures i idiomes que fomenten la tolerància i el respecte dels altres.

La diversitat lingüística es troba cada vegada més amenaçada amb un major nombre de llengües que desapareixen. Cada dues setmanes, com a mitjana, una llengua desapareix, emportant-se amb la seua desaparició tot un patrimoni cultural i intel·lectual.

No obstant això, gràcies a la comprensió de la importància que tenen les llengües maternes, s’han aconseguit èxits en matèria d’educació plurilingüe basada en aquestes, en particular des dels primers estudis i el compromís cada vegada més gran.

Les societats multilingües i multiculturals existeixen a través de les seues llengües, que transmeten i preserven els coneixements i les cultures tradicionals de manera sostenible.

El tema del Dia Internacional de la llengua materna 2021 “Fomentar el multilingüisme per a la inclusió en l’educació i la societat” reconeix que les llengües i el multilingüisme poden fomentar la inclusió, i que els Objectius de Desenvolupament Sostenible se centren en no deixar ningú enrere.

La UNESCO considera que l’educació, basada en la primera llengua o la llengua materna, ha de començar des dels primers anys d’escolaritat, ja que l’atenció i l’educació de la primera infància són el fonament de l’aprenentatge.

- PUBLICITAT -