PUBLICITAT

 

S’amplia el termini per a presentar sol·licituds del contracte de gestió del Bar del Centre Municipal dels Nostres Majors fins al 10 de gener de 2020 inclòs.

Les instal·lacions municipals reuneixen les condicions mínimes per al seu funcionament de manera immediata.

El preu mínim a proposar pel licitador serà de 200€/mensuals.

La documentació a presentar al registre general de l’Ajuntament  s’especifica als plecs.

- PUBLICITAT -