- PUBLICITAT -

 

La Taxa de Tractament de Residus de l’exercici 2021

El butlletí de informació de l’Ajuntament de Castelló ‘El Miragall’ publica la següent informació:

El dilluns passat es va celebrar la Junta de Govern d’usuaris del Consorci Ribera i Valldigna de tractament de residus, al qual pertany el municipi de Castelló, junt a altres 50 municipis més de la Ribera i la Valldigna.

En ella es va aprovar el compte general de 2019, la gestió de 2020 i es va exposar i aprovar el pressupost del 2021, per uns 15.500.000 €. pressupost té en compte el cost del tractament i l’eliminació del rebuig dels residus i les despeses de funcionament del consorci.

PUBLICITAT

La posada en funcionament de la nova planta de tractament dels residus i de la planta de compostatge d’orgànics, han generat un increment de la recuperació i del reciclatge de residus i una notable reducció del rebuig no reutilitzable.

La qual cosa, sumada als ingressos per la venda dels reciclats (metalls, plàstics i compost orgànic), ha repercutit –a més de millorar el medi ambient- en una reducció del cost del tractament per cada tona de residus, abaixant dels 105 €/tn en 2020 fins als 96 €/tn en 2021.

Gràcies a l’encertada gestió de la presidència del Consorci i dels resultats de la planta de reciclatge, al rebut de l’any 2021 tindrem una rebaixa d’uns 5 €.

A Castelló ens correspon pagar 231.841,89 €, per les 2.413,26 tones que hem generat (30 més que el passat exercici), a raó d’una quota bàsica de tractament de 73,76 €, 5,16 euros més baixa que la que hem pagat en l’exercici 2020 (78,92 €).

També cal ressenyar que al pressupost de 2021 s’han consignat altres 200.000 € per a les bonificacions, que s’apliquen sobre la taxa dels usuaris, per les deixalles que s’aporten directament als ecoparcs del Consorci.

L’exercici passat, Castelló va ser un dels municipis que més bonificacions va obtenir, perquè hem utilitzat aquest servei amb més intensitat.

Des de l’Ajuntament us animem a reciclar més i millor, perquè representa conservar i millorar el nostre entorn i millorar l’economia particular i col·lectiva.

Pensa global i actua local!

- PUBLICITAT -