- PUBLICITAT -

 

El Centre de Coordinació d’Emergències s’ha posat amb contacte amb la Policia Local de Castelló per a informar sobre l’onada de calor que tindrem els pròxims dies d’agost a Castelló, en aquests moments ens trobem en nivell taronja, en aquest nivell s’espera que la temperatura màxima excedisca els 39 ºC.

Les Onades de calor són episodis de temperatures molt altes que poden arribar a produir efectes greus sobre la salut de la població.

L’exposició a temperatures excessives pot provocar problemes de salut com rampes, deshidratació, insolació, colp de calor (amb problemes multiorgànics que poden incloure símptomes com ara inestabilitat en la marxa, convulsions i inclús coma).

Minimitzar els efectes negatius que la calor excessiva té sobre la salut de la població, especialment entre els col·lectius més vulnerables, com la infància, les persones d’edat avançada, les embarassades, persones amb malalties cròniques (problemes respiratoris i cardiovasculars principalment) i aquelles que es troben en situacions de desigualtat social.

Guia d’actuació davant una onada de calor:

PUBLICITAT

Informació important sobre la prevenció d’incendis forestals, agost 2021

La situació d’alt risc d’incendis forestals que es produeix durant el període d’estiu, amb altes temperatures i pèrdua d’humitat en la vegetació, fa que qualsevol descuit o imprudència puga suposar la pèrdua de superfície forestal i el que pot ser més greu, de béns i vides humanes.

És habitual en aquestes dates la celebració de festes populars per diferents motius. Si aquestes celebracions es produeixen en zones pròximes a terrenys forestals o en la seua zona d’influència (menys de 500 metres) i porten amb si l’ús del foc, ús de qualsevol dispositiu generador d’ignició, ús d’artificis de pirotècnia, fogueres, suposen un factor de risc que hem de considerar tant la seua oportunitat com la manera de fer-ho en el seu cas.

El DECRET 148/2018, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, i pel qual s’aproven les normes de seguretat en prevenció d’incendis forestals a observar en l’ús festiu-recreatiu del foc en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal, regula tota aquesta activitat.

Com a resum cal tindre en compte el següent:

Les activitats citades requereixen d’una declaració responsable prèvia autorització de l’emplaçament on es vagen a realitzar. Això suposa una tramitació administrativa prèvia que no és immediata, que suposa la presentació d’una sèrie de documentació per a autoritzar l’emplaçament, i una vegada obtinguda la resolució favorable, presentar cada vegada que es vulga fer una activitat una declaració responsable.

A més, els dies el nivell de preemergència dels quals és 3, totes les autoritzacions o declaracions responsables no tindran efecte.

L’incompliment d’aquesta normativa pot constituir infracció molt greu la quantia de la qual sanció pot arribar fins a 1.000.000 € i fins i tot tipificar-se com a delicte.

Per tot l’anterior, és convenient assegurar-se de què es disposa de totes les autoritzacions, i que s’han adoptat les mesures de precaució necessàries, i davant el dubte no realitzar una acció que puga suposar risc d’incendi forestal.

- PUBLICITAT -