- PUBLICITAT -

 

Per la present i segons acord d’assemblea extraordinària celebrada el passat dia 6 de setembre del 2019, es procedeix al següent ordre del dia:

PUBLICITAT

1- Lectura i aprovació si escau de l’acta assemblea extraordinària de data 6/9/2019

2- Presentació de candidatures a Junta Directiva de l’Associació RESPIR. La mateixa serà per escrit tenint com a termini fins la data de celebració de la present Assemblea.

3-Elecció si escau de candidatures, si solament es presenta una candidatura, serà aquesta l’elegida sense necessitat de votació.

4- En el cas de no existir nova junta directiva, es procedirà a formalitzar Junta Liquidadora de l’Associació, tal com està escrit en els estatuts.

Data de celebració de l’assemblea: 23 de setembre 2019.

Hora: 17.30 primera convocatòria, 18 hores segona convocatòria a l’aula de Respir, 1r pis, llar dels jubilats.

Castelló (Ribera Alta) a 6 de setembre del 2019.
La junta
AFA Vva. de Castellón RESPIR

- PUBLICITAT -