- INFORMACIÓ -

 

El cant d’albades es caracteritza per tenir una temàtica satírica i humorística. Es poden utilitzar per ‘lloar’ (alabar) o ‘criticar’ persones, institucions o situacions que es donen en la vida diària d’un poble qualsevol. Als músics (un dolçainer i un tabaleter com a mínim) i al ‘cantaor’, els acompanya sovint el ‘versaor’, que és qui inventa els versets que interpreta el ‘cantaor’. Prové de pràctiques musicals urbanes de carrer ja documentades en el segle XIV, en les quals es dedicaven cançons a personatges destacats.

PUBLICITAT

Des de l’Ajuntament ens agradaria que la ciutadania aportara temes per a la realització de la Nit d’Albades d’enguany.

És per això, que us proposem el següent:

Totes aquelles persones que desitgen aportar idees per a temes relacionats amb la vida del nostre poble, dient i comentant el tema a tractar per a la Nit d’Albades, podran fer les seues aportacions enviant-les a través del formulari que podeu trobar picant en la imatge de baix.

Els temes més proposats seran els que es prioritzaran.

Amb els temes que la ciutadania ens envie, el ‘versaor’ disposarà d’un punt de partida sobre el qual ‘xivar’ les seues albades al ‘cantaor’.

Esperem la màxima participació per part de tota la gent de Castelló!!

Ajuntament de Castelló

 

- PUBLICITAT -