- PUBLICITAT -

 

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 16 de gener de 2020, dijous, a les 21:00 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen, es transmetrà en directe a través de la pàgina www.elmiragall.org i en la web municipal www.villanuevadecastellon.es o Youtube.

PUBLICITAT

ORDRE DEL DIA

.- Aprovació esborrany acta de la sessió anterior (21 de novembre de 2019)
.- Dació de compte Resolucions d’alcaldia
.- Informació de les regidories
.- Aprovació del Pla Local Reduït de Prevenció d’Incendis Forestals
.- Aprovació de la proposta de la denominació «Castelló» com a nou topònim del municipi
.- Dació de compte renúncia regidor
.- Mocions
.- Torn obert de paraula: precs i preguntes

Villanueva de Castellón, 13 de gener de 2020
L’Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

Ajuntament de Castelló

- PUBLICITAT -