- PUBLICITAT -

 

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió extraordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 6 de febrer, dijous, a les 19.30 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen, Es transmetrà en directe a través de la pàgina www.elmiragall.org i en la web municipal www.villanuevadecastellon.es.

PUBLICITAT

ORDRE DEL DIA

Presa possessió Regidora Anais Martorell López.

Aprovació Conveni subscrit entre l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA) i l’Ajuntament de Villanueva de Castellón.

Aprovació modificació estatuts i reglaments Consells Municipals.

Vva. de Castellón, 3 de febrer de 2020
L’Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

- PUBLICITAT -